Sekretær

Steinar Rasmussen

Steinar Rasmussen

Født 1955, bosatt på Saltrød.
Jeg er gift, har 3 barn og 5 barnebarn. Av yrke har jeg vært energimøntør, og har arbeidet i Agder Energi siden 1979. Nå er jeg pensjonist. På fritiden liker jeg å benytte motorsykkel og bobil til reiser. I 20 år har jeg vært aktiv som tillitsvalgt i EL og IT Forbundet på forskjellige nivå. For tiden er jeg leder av LO i Østre Agder, og har stort fokus på å samle arbeiderbevegelsen gjennom å knytte tettere bånd mellom fagbevegelsen og politiske partier på venstresiden. Det faglig politiske samarbeidet mellom AP og LO er formalisert på sentralt nivå, men det trenger tette bånd også lokalt. Utover det er jeg opptatt med verv i IL Sørfjell, trimmer på et moderat nivå, snekrer og driver vedlikehold, er dagpappa når det trengs og reiser på tur når anledningen byr seg. Jeg er svært opptatt av den politiske utviklingen, og da spesielt hvordan kapitalkreftene utvikler systemer som skaper større forskjeller blant folk og et mer utrygt arbeidsliv. For meg er fellesskap, solidaritet, likeverd og trygghet viktige stikkord når en skal utøve politisk makt, også lokalt.