Styremedlem

Tanja M. J. Sandåker

Tanja M. J. Sandåker

Født 1972, bosatt på Tromøy.
Opprinnelig kommer jeg fra Hisøy, men er bosatt på Tromøy, er gift med en ekte «tromøygeit» og har 3 sønner. Jeg har yrkesbakgrunn blant annet som skiftarbeider og maskintekniker på Kitron, og som juridisk kontormedarbeider. Jeg er aktivt styremedlem i Tromøy Arbeiderlag, og sitter også i styret i Arendal Bokseklubb. Jeg setter pris på både å trene selv, og f.eks se en ØIF-kamp i Sør Amfi. Som politiker vil jeg være opptatt av gode forebyggende og rehabiliterende tilbud til befolkningen, som f.eks «Aktiv på dagtid». Ungdom må ha gode og «nøytrale» tilbud i sitt nærmiljø, og da er tilgjengelige lokaler viktig. Jeg er også opptatt av vern av natur og miljø, og har bl.a. engasjert meg i Hove-saken. Noen vil nok kalle meg en ihuga sosialdemokrat med sterk rettferdighetssans.