Nestleder

Runo Nygård

Igjennom mine mange års engasjement i idrettslag og kulturliv har jeg sett betydningen av frivillighet og lokalt engasjement i nærmiljøene, hvor trivsel og trygghet utvikles. Vi er alle avhengige av gode lokalsamfunn som ser og støtter hverandre igjennom felles aktiviteter og skaper gode møteplasser. Et aktivt og inkluderende kulturliv er en nødvendighet for trivsel, og jeg vil jobbe for å beholde og videreutvikle gode arenaer for dette i hele kommunen. Lokale foreninger og idrettslag skal sikres gode vilkår for å opprettholde deres aktiviteter ovenfor alle barn og unge. Jeg vil jobbe aktivt for å løfte Arendal øst med gode nærmiljøer, flere næringsområder, nye arbeidsplasser, trygge skoleveier og familievennlige boligområder.