Kasserer

Jan Askeland

Jan Askeland

Født 1945, bosatt i Barbu.
Jeg er gift, pensjonert ligningssjef og nå selvstendig næringsdrivende.
De viktigste sakene for meg akkurat nå er Hovesaken, eldreomsorg og det å ha fortsatt kontroll på kommuneøkonomien. Når det gjelder Hove, mener jeg vi må forplikte oss til å legge forholdene til rette slik at allmenhetens friluftsinteresse, naturvernhensyn og leirskolen ivaretas.
Jeg er opptatt av at vi skal respektere og lytte til befolkningen, og se alles behov for en bedre hverdag. Jeg har flere perioder bak meg i bystyret i Arendal.