Programstatus 2017

Politisk regnskap Arendal Arbeiderparti halvveis i bystyreperioden 2015-2019

Det er nå gått over to år siden vi vant kommunevalget og Robert Cornels Nordli overtok ordførerkjedet i Arendal. Siden vi er halvveis i perioden, har vi gjort opp status for hva vi har fått til så langt. Vi har tatt programmet dere medlemmer var med på å vedta, og som vi gikk til valg på, og sett hva vi har fått til.

Det er mange viktige saker vi mener vi leverer godt på. En av de viktigste sakene, som har stor betydning for hvordan kommunen skal kunne levere gode og riktige tjenester til alle i kommunen, er å få orden i økonomien. Der mener vi at vi har tatt gode og riktige grep, både kortsiktig og langsiktig. Det viktige framover blir å beholde kontrollen og styre på en måte som gjør at vi står bedre rustet for framtidige oppgaver.

En av de første valgløftene vi gjorde da vi overtok for to år siden, var å avvikle tiggerforbudet som Arendal som den første byen i landet innførte før vi overtok. En annen ting vi bestilte ganske raskt, var å igangsette en ekstern evaluering av barnevernet. Evalueringen avdekket mye alvorlig, og det er fremdeles høyt fokus på denne viktige tjenesten.

Vi har også holdt vårt løfte om å beholde den desentraliserte skolestrukturen, og alle forsøk fra Høyre på å skulle legge ned f.eks Eydehavn skole, har blitt kontant avvist og nedstemt av en samlet posisjon. Vi har også satt i gang et lærlingeløft med høye ambisjoner framover.

Vi gleder oss over at det er tatt skikkelig grep om å få til en heltidskultur i kommunen, som vi mener at spesielt brukerne av våre helsetjenester vil dra nytte av. Flere hele stillinger, gjør at brukerne får færre å forholde seg til, og vi tror kvaliteten på tjenestene også vil gå opp. I tillegg er det et viktig likestillingstiltak å legge opp til at heltidsstillinger skal være normen, både for de som jobber i tjenestene, og ikke minst for rekrutteringen til helsesektoren.

Jeg kunne nevnt mange andre enkeltsaker fra programmet, men overlater til dere som er ekstra interessert til å lese programstatusen som nestleder Runo Nygård har laget i samarbeid med ordfører og gruppeleder Atle Svendal. Denne ligger vedlagt.

Så vil jeg ønske dere alle en riktig god jul, og et godt nytt år!

Vennlig hilsen

Vanja Grut

Leder Arendal Arbeiderparti

Juleavslutning bystyret og styret 2017

Er du enig med Arendal Arbeiderparti om Programstatus 2017?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!