Representant

Asbjørn Karl Olsen

Asbjørn Karl Olsen

Født 1956, bosatt på Staubø.
Jeg er politipensjonist, og bosatt på Ytrebø med samboer, ei datter og en liten hund. Jeg jobber som instruktør for ResQ Grimstad, og kjører drosje iblant. Ellers synger jeg bass i Strannakoret i Tvedestrand. Jeg har sittet 2 perioder i bystyret i Arendal. I første periode satt jeg i Helse- og omsorgskomitéen, og i inneværende periode i Oppvekstkomitéen. Videre er jeg leder av Klageutvalget og vara til Kommuneplanutvalget. Jeg er spesielt opptatt av barn og unges utdannings- og oppvekstvilkår.