Medlemsansvarlig

Runo Nygård

Runo Nygård

Født 1965, bosatt på Saltrød.
Jeg er gift med Bente, og har 3 flotte barn. Av utdanning er jeg tømrer, og arbeider til daglig i byggebransjen. Gjennom mange års engasjement i idrettslag og kulturliv, har jeg sett betydningen av frivillighet og gode møteplasser i nærmiljøene, hvor trivsel og trygghet utvikles. Jeg vil jobbe for å beholde og videreutvikle gode arenaer for et aktivt og inkluderende kulturliv i hele kommunen. Foreninger og idrettslag skal sikres gode vilkår for å opprettholde aktiviteter overfor alle barn og unge. Jeg brenner også for mitt eget nærmiljø, og vil jobbe aktivt for å løfte Arendal øst med nye arbeidsplasser, trygge skoleveier og familievennlige boområder.