Representant

Cathrine Krogstad Hansen

Cathrine Krogstad Hansen

Født 1975, bosatt på Hisøy.
Jeg arbeider som rådgiver hos Fylkesmannen på Utdanning- og barnevernsavdelingen. Før det har jeg 20 års erfaring som lærer i ungdomsskolen, hvorav 5 år som sosiallærer. Jeg er gift og har 2 tenåringsdøtre. Politisk har jeg vært så heldig å være folkevalgt i bystyret i Arendal fra 2015 til 2019. Jeg har vært tilknyttet komité for helse, omsorg og levekår, hvor jeg i en periode også ledet et utvalg som evaluerte kommunens tjenester til barn og unge med sammensatte behov. I tillegg har jeg engasjert meg i mange saker som handler om barn og unges skolehverdag og oppvekst, som nok er de sakene jeg brenner spesielt for. De erfaringene jeg har fra arbeid med ungdom, er utrolig viktige når jeg som politiker skal jobbe for at alle barn og unge i kommunen vår skal ha det trygt og godt både hjemme, på skolen og på fritiden. Jeg håper å fortsette på denne viktige jobben også i neste bystyreperiode.