Gruppeleder

Atle Svendal

Atle Svendal

Født 1951, bosatt i Kolbjørnsvik.
Etter mer enn 25 år ved Universitetet i Agder, ble jeg pensjonist 1. januar 2019. Jeg er gift, har 7 barnebarn og har vært med i bystyret i Arendal siden høsten 1999. I inneværende periode har jeg vært leder av komité for helse, omsorg og leverkår, og har fått lov til å være med på å planlegge det nye helsehuset. Det har vært spennende! I neste periode ønsker jeg å arbeide videre for at helsehuset skal bli vellykket. Å lykkes med dette huset vil ha stor betydning for omsorgstjenestene i Arendal i mange år framover. Jeg ønsker også å arbeide videre med tillitsreformen som bystyret har igangsatt. Tillitsreformen skal gi bedre arbeidsbetingelser for medarbeiderne i hjemmesykepleien og mer fleksible tjenester for pasientene. Dagtilbud til demente og velferdsteknologi er to andre viktige tema jeg ønsker å arbeide med.