Vararepresentant

Morten Kraft

Morten Kraft

Født 1952, bosatt på Bie.
Jeg kommer opprinnelig fra Lørenskog, men har vært bosatt i Arendal siden 1977. Jeg bor nå på Sagåsen, tett ved idylliske Åsbieskogen. Jeg er samboer, og har to voksne døtre og fem barnebarn. Jeg har økonomisk og bankfaglig utdannelse, og har jobbet innenfor bank og finans stort sett hele mitt yrkesaktive liv. I dag er jeg pensjonist, men har i tillegg til politiske verv også flere styreverv i bedrifter og organisasjoner. Min politiske bakgrunn er som representant for Arbeiderpartiet i bystyret i Arendal i snart to perioder. Politisk er jeg særlig engasjert innenfor næringsutvikling og næringspolitikk, samt helse og omsorg. På fritiden er jeg glad i trening og friluftsliv og i å lese bøker innenfor alle sjangre.