Representant

Vigdis Thorbjørnsen

Vigdis Thorbjørnsen

Født 1957, bosatt i Kilsund.
Jeg har tre perioder bak meg i bystyret i Arendal, hvorav en som varamedlem og to som fast medlem. Først og fremst liker jeg å se kommunen i sin helhet, og har ingen spesielle favorittområder. Næringsutvikling som vil generere arbeidsplasser til innbyggerne og større skattetilgang til kommunen, er noe av det jeg brenner aller mest for. Kommunens inntekter bruker vi i sin tur på befolkningen, til drift av f.eks skoler og eldreomsorg. Vi må også ivareta de små tettstedene og lokalmiljøene hvor folk bor, samtidig som sentrum videreutvikles. Jeg er gift og har både barn og barnebarn.