Kandidat

Amir Poya Ghazi

Som tidligere selvstendig næringsdrivende og i nåværende stilling som Senior Prosjektleder, har jeg fått gleden av å reise mye og på nært hold, tilegne meg verdifull erfaring innenfor næringslivet. Men jeg har også sett urettferdigheten som preger mange steder i verden. Jeg er overbevist om at dette har en overføringsverdi i mitt engasjement i lokalpolitikken. I vår flotte kommune vil jeg jobbe for å bidra til en mer rettferdig fordeling og minske forskjeller gjennom effektivt og målrettet tiltak. Jeg vil også jobbe for bedre miljø og mobbefri hverdag for alle barn i skoler og barnehager. Solidaritet, toleranse og et inkluderende samfunn gjennom bedre integrering i arbeidslivet og fokus på kvinners deltakelse i arbeidslivet er noen av arbeidsområdene jeg ønsker å bidra til. Færrest mulig skal føle seg utenfor, flest mulig skal føle tilhørighet og eierskap til lokalsamfunnet sitt. Jeg vil stemme nei til flere bomringer samtidig som klima og miljøspørsmål lokalt i kommunen skal forbli dagsaktuelt. Gjennom snart 28 år med organisert idrett har jeg selv sett utallige eksempler på hvordan frivilligheten og lokale idrettslag kan være med å gjøre signifikant forskjell i barn og unges hverdag. Organisert idrett og frivillighetsorganisasjoner er en viktig hjørnestein i et velfungerende lokalsamfunn, noe som jeg vil jobbe med å videreutvikle.