Sekretær

Ingrid Røkke

Ingrid Røkke

Født 1984, bosatt på Bjorbekk.
Jeg har to barn, og er uføretrygdet etter en skade. Noe av det som ligger mitt hjerte nærmest, er barns oppvekstvilkår. I tillegg er jeg opptatt av fattigdomsproblematikk. Dette er noe av grunnlaget for at jeg ønsker å engasjere meg i lokalpolitikk. Utjevning av forskjeller i samfunnet er noe som engasjerer meg veldig. Jeg deltar gjerne i frivillig arbeid, blant annet har jeg jobbet med vern og ettervern av barn ved Krisesenteret. Jeg er også engasjert i Nidelv ungdomslag med lavterskeltilbud for barn og unge. Jeg er sekretær i Arendal Arbeiderparti.