Leder

Jan Rudy Kristensen

Jan Rudy Kristensen er leder av Arendal Arbeiderparti.

Jan Rudy Kristensen

Født 1956, bosatt i Myra.
Jeg er gift med Liv, og sammen har vi 2 barn og 2 barnebarn. Jeg er både født og oppvokst på Tamburodden i Myra, og bor der fortsatt. Av utdannelse er jeg hjelpepleier, og har jobba på de fleste områder i helsesektoren. Mesteparten av arbeidslivet har likevel gått med til å være tillitsvalgt og etter hvert ansatt i Fagforbundet. Jeg var også leder av Aust-Agder Arbeiderparti store deler av 90-tallet, og satt to perioder i bystyret i Arendal, hvorav siste periode i formannskapet. Jeg er soldat i Frelsesarmeen og engasjert i menighetsarbeid og arbeid med fattigdomsbekjempelse. Videre er jeg leder i Kristne Arbeidere nasjonalt. Kristne arbeidere arbeider for å styrke dialog og samhandling mellom kristenbevegelsen og arbeiderbevegelsen. Vi jobber for å få mer nestekjærlighet og solidaritet i samfunnet. Jeg brenner for å styrke velferdsstaten, stoppe privatisering og kommersialisering, og for å styrke samhandlinga mellom det offentlige og frivillig sektor.