Om Arendal Arbeiderparti

Arendal Arbeiderparti


Styret

  • Jan Rudy Kristensen er leder av Arendal Arbeiderparti.

  • Kristin Lorentsen

  • Født 1945, bosatt i Barbu. Jeg er gift, pensjonert ligningssjef og nå selvstendig næringsdrivende. De viktigste sakene for meg akkurat nå er Hovesaken, eldreomsorg og det å ha fortsatt kontroll på kommuneøkonomien. Når det gjelder Hove, mener jeg vi må forplikte oss til å legge forholdene til rette slik at allmenhetens friluftsinteresse, naturvernhensyn og leirskolen ivaretas. Jeg er opptatt av at vi skal respektere og lytte til befolkningen, og se alles behov for en bedre hverdag. Jeg har flere perioder bak meg i bystyret i Arendal.

  • Født 1955, bosatt på Saltrød. Jeg er gift, har 3 barn og 5 barnebarn. Av yrke har jeg vært energimøntør, og har arbeidet i Agder Energi siden 1979. Nå er jeg pensjonist. På fritiden liker jeg å benytte motorsykkel og bobil til reiser. I 20 år har jeg vært aktiv som tillitsvalgt i EL og IT Forbundet på forskjellige nivå. For tiden er jeg leder av LO i Østre Agder, og har stort fokus på å samle arbeiderbevegelsen gjennom å knytte tettere bånd mellom fagbevegelsen og politiske partier på venstresiden. Det faglig politiske samarbeidet mellom AP og LO er formalisert på sentralt nivå, men det trenger tette bånd også lokalt. Utover det er jeg opptatt med verv i IL Sørfjell, trimmer på et moderat nivå, snekrer og driver vedlikehold, er dagpappa når det trengs og reiser på tur når anledningen byr seg. Jeg er svært opptatt av den politiske utviklingen, og da spesielt hvordan kapitalkreftene utvikler systemer som skaper større forskjeller blant folk og et mer utrygt arbeidsliv. For meg er fellesskap, solidaritet, likeverd og trygghet viktige stikkord når en skal utøve politisk makt, også lokalt.

  • Født 1965, bosatt på Saltrød. Jeg er gift med Bente, og har 3 flotte barn. Av utdanning er jeg tømrer, og arbeider til daglig i byggebransjen. Gjennom mange års engasjement i idrettslag og kulturliv, har jeg sett betydningen av frivillighet og gode møteplasser i nærmiljøene, hvor trivsel og trygghet utvikles. Jeg vil jobbe for å beholde og videreutvikle gode arenaer for et aktivt og inkluderende kulturliv i hele kommunen. Foreninger og idrettslag skal sikres gode vilkår for å opprettholde aktiviteter overfor alle barn og unge. Jeg brenner også for mitt eget nærmiljø, og vil jobbe aktivt for å løfte Arendal øst med nye arbeidsplasser, trygge skoleveier og familievennlige boområder.

  • Født 1972, bosatt på Tromøy. Opprinnelig kommer jeg fra Hisøy, men er bosatt på Tromøy, er gift med en ekte «tromøygeit» og har 3 sønner. Jeg har yrkesbakgrunn blant annet som skiftarbeider og maskintekniker på Kitron, og som juridisk kontormedarbeider. Jeg er aktivt styremedlem i Tromøy Arbeiderlag, og sitter også i styret i Arendal Bokseklubb. Jeg setter pris på både å trene selv, og f.eks se en ØIF-kamp i Sør Amfi. Som politiker vil jeg være opptatt av gode forebyggende og rehabiliterende tilbud til befolkningen, som f.eks «Aktiv på dagtid». Ungdom må ha gode og «nøytrale» tilbud i sitt nærmiljø, og da er tilgjengelige lokaler viktig. Jeg er også opptatt av vern av natur og miljø, og har bl.a. engasjert meg i Hove-saken. Noen vil nok kalle meg en ihuga sosialdemokrat med sterk rettferdighetssans.