Om Arendal Arbeiderparti

Arendal Arbeiderparti


Styret

 • Født 1970, bosatt i Myra. Jeg er mor til to gutter på 16 og 18 år, og har vært leder av Arendal Arbeiderparti siden 2016. Av utdanning er jeg fagoversetter i fransk, og journalist. Jeg jobber som kommunikasjonsrådgiver i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i Lillesand, og er der lokallagsleder for fagforeningen NTL i Nkom. Tidligere har jeg jobbet i Diabetesforbundet, jeg har oversatt bøker for Gyldendal forlag, og har i tillegg arbeidserfaring som lærervikar, reiseleder og au pair. I 2015 ble jeg valgt inn i bystyret i Arendal, og har sittet i komité for helse, omsorg og levekår, i Kommuneplanutvalget, og som styremedlem i Arendal eiendom KF. Mest av alt brenner jeg for at alle skal få like muligheter til et godt liv, uavhengig av hvilken bakgrunn du kommer fra. Jeg er også opptatt av å planlegge for at vi skal møte framtidige utfordringer, som eldrebølge og klimaforandringer.

 • Født 1965, bosatt på Saltrød. Jeg er gift med Bente, og har 3 flotte barn. Av utdanning er jeg tømrer, og arbeider til daglig i byggebransjen. Gjennom mange års engasjement i idrettslag og kulturliv, har jeg sett betydningen av frivillighet og gode møteplasser i nærmiljøene, hvor trivsel og trygghet utvikles. Jeg vil jobbe for å beholde og videreutvikle gode arenaer for et aktivt og inkluderende kulturliv i hele kommunen. Foreninger og idrettslag skal sikres gode vilkår for å opprettholde aktiviteter overfor alle barn og unge. Jeg brenner også for mitt eget nærmiljø, og vil jobbe aktivt for å løfte Arendal øst med nye arbeidsplasser, trygge skoleveier og familievennlige boområder.

 • Ingrid Røkke

  Født 1984, bosatt på Bjorbekk. Jeg har to barn, og er uføretrygdet etter en skade. Noe av det som ligger mitt hjerte nærmest, er barns oppvekstvilkår. I tillegg er jeg opptatt av fattigdomsproblematikk. Dette er noe av grunnlaget for at jeg ønsker å engasjere meg i lokalpolitikk. Utjevning av forskjeller i samfunnet er noe som engasjerer meg veldig. Jeg deltar gjerne i frivillig arbeid, blant annet har jeg jobbet med vern og ettervern av barn ved Krisesenteret. Jeg er også engasjert i Nidelv ungdomslag med lavterskeltilbud for barn og unge. Jeg er sekretær i Arendal Arbeiderparti.

 • Født 1945, bosatt i Barbu. Jeg er gift, pensjonert ligningssjef og nå selvstendig næringsdrivende. De viktigste sakene for meg akkurat nå er Hovesaken, eldreomsorg og det å ha fortsatt kontroll på kommuneøkonomien. Når det gjelder Hove, mener jeg vi må forplikte oss til å legge forholdene til rette slik at allmenhetens friluftsinteresse, naturvernhensyn og leirskolen ivaretas. Jeg er opptatt av at vi skal respektere og lytte til befolkningen, og se alles behov for en bedre hverdag. Jeg har flere perioder bak meg i bystyret i Arendal.

 • Cathrine Krogstad Hansen

  Født 1975, bosatt på Hisøy. Jeg arbeider som rådgiver hos Fylkesmannen på Utdanning- og barnevernsavdelingen. Før det har jeg 20 års erfaring som lærer i ungdomsskolen, hvorav 5 år som sosiallærer. Jeg er gift og har 2 tenåringsdøtre. Politisk har jeg vært så heldig å være folkevalgt i bystyret i Arendal fra 2015 til 2019. Jeg har vært tilknyttet komité for helse, omsorg og levekår, hvor jeg i en periode også ledet et utvalg som evaluerte kommunens tjenester til barn og unge med sammensatte behov. I tillegg har jeg engasjert meg i mange saker som handler om barn og unges skolehverdag og oppvekst, som nok er de sakene jeg brenner spesielt for. De erfaringene jeg har fra arbeid med ungdom, er utrolig viktige når jeg som politiker skal jobbe for at alle barn og unge i kommunen vår skal ha det trygt og godt både hjemme, på skolen og på fritiden. Jeg håper å fortsette på denne viktige jobben også i neste bystyreperiode.

 • Født 1956, bosatt i Myra. Jeg er gift med Liv, og sammen har vi 2 barn og 2 barnebarn. Jeg er både født og oppvokst på Tamburodden i Myra, og bor der fortsatt. Av utdannelse er jeg hjelpepleier, og har jobba på de fleste områder i helsesektoren. Mesteparten av arbeidslivet har likevel gått med til å være tillitsvalgt og etter hvert ansatt i Fagforbundet. Jeg var også leder av Aust-Agder Arbeiderparti store deler av 90-tallet, og satt to perioder i bystyret i Arendal, hvorav siste periode i formannskapet. Jeg er soldat i Frelsesarmeen og engasjert i menighetsarbeid og arbeid med fattigdomsbekjempelse. Videre er jeg leder i Kristne Arbeidere nasjonalt. Kristne arbeidere arbeider for å styrke dialog og samhandling mellom kristenbevegelsen og arbeiderbevegelsen. Vi jobber for å få mer nestekjærlighet og solidaritet i samfunnet. Jeg brenner for å styrke velferdsstaten, stoppe privatisering og kommersialisering, og for å styrke samhandlinga mellom det offentlige og frivillig sektor.

Lokallag i Arendal Arbeiderparti

 • Flosta/Strengereid Arbeiderlag

 • Tromøy Arbeiderlag