Våre politikere


Kandidater 2019

 • Robert Cornels Nordli

  robertc.norli@gmail.com 957 59 990
 • Nina Jentoft

  nina.jentoft@arendal.kommune.no 480 10 539

  Bor i Arendal og er medlem av bystyret. Mine politiske hjertesaker i Arendalspolitikken har vært å arbeide for bedre levekår for alle Arendals innbyggere. Dette vil jeg arbeide for gjennom tiltak vi gjennom forskning og erfaring vet fungerer: økt likestilling etter kjønn, alder og etnisitet, en sterk offentlig fellesskole, gode kommunale tjenester innen helse, omsorg og sosial med sterkt fokus på det forebyggende arbeidet, spesielt blant barn og unge, og sosial boligpolitikk. I tillegg ønsker jeg å arbeide for et allsidig sammensatt og fremtidsrettet næringsliv med gode arbeidslivsbetingelser for alle. Fellesskapsløsninger som gir gjensidig tillit mellom parter, og trygghet er sentralt å arbeide for.

 • Svein Harald Monsen

 • Jelena Høegh-Omdal

  jelenah96@gmail.com
 • Cathrine Krogstad Hansen

 • Arne Jenssen

 • Tanja M. J. Sandåker

 • Asbjørn Karl Olsen

 • Ramani Konstanse Cornels Nordli

 • Runo Nygård

 • Ann Camilla Schulze-Krogh

  schulzekrogh@gmail.com 970 78 592
 • Steinar Rasmussen

  steinras55@yahoo.no 916 73 444
 • Vigdis Thorbjørnsen

 • Amir Poya Ghazi

  apg@norsafe.com 905 34 303
 • Ingrid Røkke

 • Jarl-Steinar Odinsen

 • Monika Andersen

 • Petter Vinje Svendsen

 • Fauzia Mohamed Hashi

  fouziahashi@hotmail.com 912 52 887
 • Tor Jakobsen

 • Unni Moen

 • Reidar Skaaland

 • Åse Synnøve Trondal

 • Bor i Arendal og er medlem av bystyret. - Jeg jobber for å sikre alle innbyggerne en trygg oppvekst, like muligheter til utdanning, arbeid til alle, nødvendige helsetjenester og en aktiv alderdom. Jeg vil også jobbe for en god integrering av våre nye landsmenn.

 • Alfhild Taraldsen

 • Christian Zammit

 • Siw Lene Mosand Kristensen

  Siwi_l@hotmail.com 954 47 337
 • Jan Askeland

 • Anne Halldis Andresen

 • Jan Rudy Kristensen

 • Liv Andersen


Kommunestyret

 • Robert Cornels Nordli

  robertc.norli@gmail.com 957 59 990
 • Atle Svendal

  atle.svendal@uia.no 920 16 370
 • Bor i Arendal og er medlem av bystyret. Mine politiske hjertesaker i Arendalspolitikken har vært å arbeide for bedre levekår for alle Arendals innbyggere. Dette vil jeg arbeide for gjennom tiltak vi gjennom forskning og erfaring vet fungerer: økt likestilling etter kjønn, alder og etnisitet, en sterk offentlig fellesskole, gode kommunale tjenester innen helse, omsorg og sosial med sterkt fokus på det forebyggende arbeidet, spesielt blant barn og unge, og sosial boligpolitikk. I tillegg ønsker jeg å arbeide for et allsidig sammensatt og fremtidsrettet næringsliv med gode arbeidslivsbetingelser for alle. Fellesskapsløsninger som gir gjensidig tillit mellom parter, og trygghet er sentralt å arbeide for.

 • Jelena Høegh-Omdal

  jelenah96@gmail.com
 • Anniken Solfjeld Pedersen

 • Asbjørn Karl Olsen

 • Vanja Grut

  vanja.grut@gmail.com 928 68 375
 • Bor i Arendal og er medlem av bystyret. - Jeg jobber for å sikre alle innbyggerne en trygg oppvekst, like muligheter til utdanning, arbeid til alle, nødvendige helsetjenester og en aktiv alderdom. Jeg vil også jobbe for en god integrering av våre nye landsmenn.

 • Marte Næss Thomassen

 • Arne Jenssen

 • Morten Kraft

  kraftmorten@gmail.com 900 38 052
 • Jarl-Steinar Odinsen

 • Ottar Vigerstøl

 • Cathrine Krogstad Hansen


Styret