Politikken

original_1478644547_6426408

Program Arendal Arbeiderparti

Våre hovedsaker:

1. Sikre trygge og gode offentlige omsorgstjenester

2. Sikre en barnehage og skole for alle med god kvalitet

3. Føre en offensiv næringspolitikk for å skape og videreutvikle arbeidsplasser

4. Arbeide for at alle saker skal sees i et klimaperspektiv

5. Føre en sosial og ansvarlig økonomisk politikk

6. Sikre et seriøst arbeidsliv

Arendal Arbeiderparti er glade i Arendal. Kommunevalget i 2015 avgjør hvilken retning Arendal skal utvikle seg i de neste fire årene. Arbeiderpartiet er opptatt av at Arendal skal være en god kommune å bo i for alle innbyggere gjennom hele livsløpet. Grunnlaget for en god kommune er små forskjeller, gode kommunale tjenester og trygghet for at du får hjelp når du trenger det.

Arendal Arbeiderparti bygger sin politikk på fellesskapsløsninger ved at det offentlige skal være bærebjelken i velferdssamfunnet. Alle innbyggere skal sikres gode levekår, samt trygge og gode velferdstilbud. Arendal Arbeiderparti vil sikre at alle får realisert sine evner gjennom gode offentlige velferdsordninger. For å få til det er vi avhengige av at kommunen drives effektivt og har en sunn økonomi.

Arendal Arbeiderparti vil skape trygghet for den enkelte innbygger og sikre at arbeidstakere får trygge og gode lønns- og arbeidsvilkår. Vi er imot at velferdssamfunnet privatiseres. Sterke offentlige fellesskapsløsninger inkluderer alle innbyggere og skaper trygghet og forbedring av livskvaliteten. Arendal Arbeiderparti vil derfor verne om og videreutvikle de offentlige fellesskapsløsningene, og sikre at de har en nærhet til innbyggerne.


Vedlegg 1