Representant

Arne Jenssen

Arne Jenssen

Født 1965, bosatt på Saltrød.
Jeg er gift med Sonja, og har 3 voksne barn og 5 herlige barnebarn. Jeg har utdanningen min både innen kjøkkenfag, økonomi og markedsføring, og jobber i dag som regionansvarlig i Vileda. Politisk har jeg bakgrunn som leder i AUF fra 1980 og -90 tallet, fra fylkespolitikk på -90 tallet, kursleder i LO på -90 tallet og sitter i bystyret i inneværende periode. Jeg interesserer meg spesielt for næringspolitikk og idrett, mot sosial urettferdighet og for de unges oppvekstvilkår. Jeg brenner for rettferdighet og familien min.