Representant

Nina Jentoft

Nina arbeider som seniorforsker ved NORCE. Hun er utdannet sosialøkonom, og har en phd i ledelse i offentlig sektor. Nina er inne i sin andre periode i bystyret i Arendal og er medlem av formannskapet.

Nina Jentoft

Nina er 2. kandidat til bystyret i Arendal, og er i tillegg til formannskapet, også medlem av administrasjonsutvalget, komité for helse, omsorg og levekår og leder for kommuneplanutvalget. Politisk er hun opptatt av å skape sterke fellesskap, med behovene til de svakeste innbyggerne i fokus. Da må samfunnet tilby gode og trygge bomiljø, en jobb til å leve av, en sterk fellesskole og gode omsorgstjenester. Som leder av kommuneplanutvalget har hun satt fokus på vern av sentrale naturområder og kulturmiljø.