Representant

Josef Hæier

Josef Hæier

Født 1965, bosatt i Longum.
Jeg er gift, far til 4 gutter og arbeider som lærer på Moltemyr skole. I tillegg tar jeg oppdrag for IOM, Den internasjonale organisasjon for migrasjon, 2-3 ganger i året. Da gir jeg kvoteflyktninger kulturorientering før de eventuelt reiser til Norge, samtidig gir jeg informasjon til mottakskommunene om de flyktningene som kommer. Jeg har vært bystyrerepresentant i Arendal siden 2007, og inkludering og integrering er en viktig sak som jeg brenner for. Jeg er opptatt av å gi barn og unge trygge rammer og et godt oppvekstmiljø i kommunen vår. En god skole er viktig i denne sammenheng. Arbeid er imidlertid alltid det viktigste å legge til rette for. Arbeid sikrer inntekt, bekjemper fattigdom og bidrar til bedre levekår for den enkelte og for familiene.