Representant

Josef Hæier

Bor i Arendal og er medlem av bystyret. - Jeg jobber for å sikre alle innbyggerne en trygg oppvekst, like muligheter til utdanning, arbeid til alle, nødvendige helsetjenester og en aktiv alderdom. Jeg vil også jobbe for en god integrering av våre nye landsmenn.