Representant

Jelena Høegh-Omdal

Jelena Høegh-Omdal

Født 1996, bosatt på Nedenes.
Jeg stiller til valg til min 2. periode i bystyret i Arendal, og er Arendal Arbeiderpartis ungdomskandidat. Jeg ønsker å være en stemme for både barn, ungdom og unge voksne i min kommune. Som lærerstudent ved UiA, brenner jeg for saker som fremmer et godt og trygt læringsmiljø i skolene våre. Med høy lærertetthet og fokus på psykisk og fysisk helse, tror jeg vi kan nå målene om høyt læringsutbytte og lave mobbetall i skolen. Jeg er fra Tingstveit på Nedenes, og er opptatt av levende bydelssentre. Det skal være fritidstilbud til mennesker i alle aldre, der de bor. Jeg er også opptatt av å verne naturen og de ressursene vi forvalter der.