Representant

Svein Harald Monsen

Svein Harald Monsen

Født 1967, bosatt på Rannekleiv.
Jeg er opprinnelig fra Sandnes, men har bodd i Arendal siden 2010. Jeg er gift, har 5 sønner, 2 bonusdøtre og sammen med min kone har vi 6 barnebarn til sammen. Av yrke er jeg varehussjef, og har gått gradene innen varehandel fram til nåværende stilling. Av utdanning er jeg elektriker og har også vært tillitsvalgt i den sammenheng. Min politiske interesse startet med AUF tidlig på 1980-tallet, og jeg var med på å etablere Klepp AUF. Etter at jeg flyttet til Arendal har jeg vært aktiv i Arendal Arbeiderparti, og jeg er leder av Vestre Arendal Arbeiderlag. Politisk er jeg er opptatt av næringspolitikk, helse og omsorg, kultur, idrett og frivillighet. Jeg brenner særlig for et rettferdig samfunn hvor alle får like muligheter til utvikling og et aktivt arbeidsliv. Lærlingeordninger, hvor alle som ønsker det skal få tilbud om læreplass, er en viktig sak for meg. Jeg ønsker å bidra til at Arendal blir en god og trygg kommune for alle våre innbyggere, uansett alder og bakgrunn. Jeg mener at mottoet «Alle skal med» er en god måte å tenke samfunnsutvikling på.