- AUF passer på at Arbeiderpartiet fornyer seg

Marielle Gjerrestad og Emla Høiskar Folgen i Arendal AUF har snakket med Robert om hvorfor unge velgere i Arendal bør velge Arbeiderpartiet.

Emla Høiskar Folgen, Robert Cornels Nordli og Marielle Gjerrestad i Pollen.

Emla og Marielle fra AUF har tatt seg en prat med ordfører Robert om viktige saker for ungdom i Arendal.

Hva gjør at det er spesielt viktig for ungdom at Arbeiderpartiet styrer?

Det er fordi vi har AUF! Jeg mener det, AUF skal være Arbeiderpartiets salt, det vil si at AUF passer på oss. De stiller spørsmål ved vår politikk og fornyer oss ved at de kommer med nye ideer til de politiske løsningen vi har. Det har vi behov for! AUF er knalldyktige, det er Norges beste barne- og ungdomsorganisasjon og man har faktisk veldig mye god ungdomspolitikk i Arbeiderpartiet. Dette er jo takket være AUF fordi de er tydelige i hva de vil. Den betydelige rollen AUF har i Arbeiderpartiet, gjør at Arbeiderpartiet er et parti som hører på ungdommen, og det er jo nettopp det som er viktig for ungdom. 

I Arendal Arbeiderparti fikk vi i AUF gjennom en sak om at vi ønsker utvidede åpningstider på helsestasjonen. Hvordan vil dere gjennomføre dette?

Det vi aller først vil gjøre er å se på antall helsesykepleiere fordi vi ligger under det som er normalt. Samtidig har vi mange som jobber med samme oppgaver som helsesykepleiere og da må vi se på om dette ivaretar de oppgavene som helsesykepleier gjør på en god nok måte. Gjør det ikke det må vi styrke det, så det er også en satsning. Så ønsker vi e-helsesykepleier eller e-helsesøster som det heter, fordi det er viktig å være der ungdommer er, på de plattformene de er. Ungdommen i AUF her i Arendal er veldig tydelige på at sånn skal det bare være, og derfor er det viktig for oss å ta tak i dette.

Hva har Arbeiderpartiet tenkt å gjøre med økning av rus blant unge i Arendal?

Vi har mange planer rundt dette. Det er bekymringsverdige tall vi ser, og det ønsker vi å gjøre noe med. Vi har evaluert barnevernet, som gjør at vi har evaluert alle tjenester som har med barn og unge å gjøre, og nå setter vi i gang et nytt prosjekt. Det handler om at det til enhver tid skal være noen som skal passe på at barn og unge blir fulgt opp. Det vil si at du skal ikke kunne falle i mellom to stoler, så hvis kontaktlærer og helsesykepleier er i kontakt med en ungdom så skal de vite om hverandre. Vi ønsker å styrke kulturtilbudet i alle bydelene, og vi ønsker å bygge bedre idrettsanlegg og fritidsannlegg, fordi vi tror at det at ungdom dropper ut av aktiviteter kan ha negative konsekvenser innenfor dette temaet. Og så ønsker vi selvfølgelig at nærpolitireformen faktisk blir en nær politireform, for i dag så virker det ikke sånn. Vi ønsker at de som jobber forebyggende i politiet faktisk jobber forbyggende og ikke har andre oppgaver, så det er også noe vi prøver å påvirke.

Hva er den saken som er viktigst for deg å gjennomføre hvis du blir gjenvalgt?

Det er veldig mye. Det vi har fokusert mye på denne perioden er økonomi, mens vi nå retter fokuset mot å få hele stillinger og det å få flere ut i lærlingstillinger. Så skal vi sørge for flere hender i helse og omsorgs og bygge nytt helsehus. I tillegg ønsker vi at lærerne skal få mer tid til å undervise, og vi ønsker flere lærere ut i skolen. Så vil vi ha e-helsesøster, noe som er en viktig satsning for oss. Selvfølgelig er også en høy prioritet å følge opp den fantastiske planen vi har på klima og energi.


Av Marielle Gjerrestad og Emla Høiskar Folgen.