Aktuelt

Nyheter

 • Jonas Gahr Støre taler på Eydehavn 1. mai

  Tradisjonen tro, så arrangeres det mange aktiviteter på 1. mai i Arendal. Det er tog og taler både på Eydehavn og i Arendal sentrum, i tillegg til gudstjenester, kransenedsettelser, kino for barna, frokost og ikke minst: masse korpsmusikk. Jonas Gahr Støre er hovedtaler på Eydehavn torv ca. kl. 15, mens hovedtaler i sentrum er 2. nestleder i LO, Roger Heimli. Dagens avsluttes med kveldsarrangement med stortingsrepresentant Marianne Marthinsen (Ap) som handler om våre rettigheter i en global økonomi. Møt frem kamerater!

 • Arendal Ap og LO Østre Agder enige om politisk plattform

 • Alle barn i Arendalsskolen skal sees hver dag

  Ordfører Robert Cornels Nordli (Ap) svarer på spørsmål om hvordan det står til i Arendalsskolen. Et av hovedmålene i Arendalsskolen er at alle barn skal sees hver dag. Arendal satser på bedre tverrfaglig innsats i skolen, slik at innsatsen mot det enkelt barn skal bli best mulig.

 • Arendal Arbeiderpartis liste til kommunevalget 2019

  Lista Arendal Arbeiderparti går til valg på til kommunevalget 2019 er nå klar. Den ble vedtatt på nominasjonsmøte 24. november 2018

 • Endelig listeforslag fra nominasjonskomiteen

  Nominasjonskomiteen har nå levert endelig (og korrigert) listeforslag til kommunevalget 2019, som skal behandles og vedtas på nominasjonsmøte 24. november.

 • Politisk oppfølging av varslinger i omsorgssektoren

  Leder av helse og omsorgskomiteen Atle Svendal (Ap) skriver i dette innlegget om hvordan Arendal Ap skal håndtere utfordringene omsorgstjenestene våre står overfor etter forholdene som har kommet fram etter varslingene ved Margaretastiftelsen.

 • Foreløpig nominasjonsliste til kommunevalget 2019

  Arendal Arbeiderpartis nominasjonskomité har kommet med første forslag til valgliste for kommunevalget i 2019. Denne ligger vedlagt. De 5 første kandidatene er foreslått kumulert, hvorav en er AUFs representant.

 • Hva du må få med deg på Arendalsuka!

  Med over 1000 ulike arrangementer under Arendalsuka er det ikke lett å prioritere hva en skal gå på neste uka. Vi har valgt ut noen arrangementer du må få med deg hvor våre folk deltar.

 • Hva var det egentlig med 1. mai i Arendal?

 • Kunstsilo, gjeninnføring av boplikt og alkoholfrie partimøter

  Arendal Arbeiderparti avholdt sitt årsmøte på historiske Folkets Hus på Eydehavn lørdag 10. februar. Under fanen «Samhold gir styrke» ble mange viktige vedtak gjort. Årsmøtet vedtok å henstille fylkestingsgruppa til å stemme mot å støtte den omstridte Kunstsiloen i Kristiansand med fem millioner kroner.

 • Sikrer mer enn 100 millioner til sykehjem i Arendal

  Denne uken sikret Arbeiderpartiet og de andre opposisjonspartiene flertall for å hindre regjeringen i å stramme inn på støtte til rehabililtering av sykehjem. Dette vil bety at Arendal kan få 100 til 150 millioner ekstra i støtte til å rehabilitere våre sykehjem, og ikke kun bygge nye.

 • Ja visst er det idealisme

  Arbeiderpartiet vil ha et samfunn med like muligheter for alle. Hva får oss til å være politikere og kjempe for fellesskolen, en felles helse- og omsorgstjeneste, et felles kultur og aktivitetstilbud, gratisprinsippet, om det ikke er idealisme. Vi som stemmer Arbeiderpartiet, ja hele venstresiden, vil alltid arbeide for å sikre de svakeste i samfunnet først.

 • Verning av arbeiderboligene i Nesgata på Eydehavn

  En god bevarer er en som kjenner historien og med stolthet og respekt forvalter bygninger og miljø for etterkommerne. Arbeiderpartiet mener arbeiderboligene er en svært sentral del av Arendals og Arbeiderpartiets historie og vi ønsker å gi boligene et sterkere vern enn de har i dag.

 • Heltid til brukernes beste

 • Alle må med i ATP

  Tirsdag 7. november arrangerte Arendal Ap medlemsmøte om Areal- og transportplan for arendalsregionen (ATP). Representantskapet vedtok i etterkant tilslutning til hovedmålene. Det ble derimot satt som betingelse for å få på plass en tiltakspakke at alle kommunene medvirker og at regjeringen kan bidra til 50 % av kostnadene i miljøpakka.

 • Arendal Arbeiderparti ønsker midlertidig stans av returer av enslige mindreårige asylsøkere til Afghanistan

  Arendal Ap vedtok på sitt representantskapsmøte 7. oktober 2017 følgende uttalelse til Arbeiderpartiets sentralstyre og stortingsgruppa:

 • Ap-ordfører ber Høie skifte ut styreleder ved Sørlandet sykehus

  Ordfører Robert Cornels Nordli ber i et åpent brev helse- og omsorgsminister Bent Høie om å vurdere den framtidige sammensetningen av styret ved Sørlandet sykehus etter at styreleder Camilla Dunsæd er ansatt som ny rådmann i "Nye Kristiansand kommune".

 • Nok snakk fra regjeringen - handling teller!

  Ordfører Robert Cornels Nordli etterlyser i dette innlegget tilrettelegging fra regjeringen slik at Arendal kommune kan ta tak i levekårsutfordringene vi sliter med i kommunen. - Jeg forventer ikke at regjeringen skal løse våre levekårsutfordringer. Men jeg skulle ønske at regjeringen ikke legger steiner i veien for det som vi har igangsatt, skriver ordføreren vår.

 • Det borgerlige tilbakesteget

  Høyre og FrP-regjeringen har gjennomført endringer i Arbeidsmiljøloven som påvirker kvinner veldig negativt. Ikke bare kvinner, men mange kvinner og andre svake parter i arbeidslivet. Nå må alle likestillingsbevisste nordmenn våkne og avvise regjeringspartiene i Stortingsvalget. (Leserinnlegg av Nina Jentoft)

 • Menn som ingen treng

  Likestilling handler også om menns rettigheter og muligheter i samfunnet. Vår stortingskandidat, Nina Jentoft, skriver om hvordan vi skal få med mennene som faller utenfor i samfunnet vårt.

 • Hvordan får Ap to på tinget?

  Hva skal til for at Arbeiderpartiet i Aust-Agder får inn både Tellef Inge Mørland og Cecilie Knibe Hanssen på Stortinget, og sannsynligvis sikre at vi får regjeringsskifte?

 • Barbu igjen

  Det stormer rundt Barbu igjen. Kommuneplanutvalgets leder Nina Jentoft kommenterer de siste reaksjonene på "Berlinmuren" som nå settes opp, og forteller hva som er blitt gjort for å bedre forholdene i parken for å legge til rette for allmennheten.

 • Det skjer mer i sentrum enn på lenge

  Nina Jentoft, leder av kommuneplanutvalget, skriver i dette leserinnlegget om alt som skjer i sentrum av Arendal for tiden.

 • Nytt sykehjem blir neste investering

  Atle Svendal og Nina Jentoft kommer her med tilsvar til Pensjonistpartiets Knut Tveitens svarinnlegg. - Et nytt sykehjem blir, hvis vi får bestemme, kommunens neste store investering.

 • Sterk politisk styring gir nå resultater!

  Nina Jentoft skriver i dette innlegget om hvordan sterk politisk styring fra Arbeiderpartiet og samarbeidspartnerne nå gir resultater.

 • Det skjer mer enn på lenge i Arendal

  Atle Svendal og Nina Jentoft svarer på Pensjonistpartiets Knut Tveitens kritikk mot Arbeiderpartiet og posisjonen.

 • Rikholdig første mai-meny i Arendal

  Tradisjonen tro så er det Eydehavn som er hovedsete for Arendal Arbeiderpartis arrangementer på arbeidernes dag 1. mai.

 • Vi ønsker søndagsfri - også om sommeren

  Torsdag 27. april skal bystyret stemme over et forslag om å ha søndagsåpent i Arendal i sommer. Det vil Arbeiderpartiet og resten av posisjonen stemme i mot. Vi gikk til valg på å bevare søndagsfri, og står ved våre løfter. Les leserinnlegget hvor Arendal Aps leder Vanja Grut forklarer hvorfor vi ønsker en felles fridag for alle.

 • Urovekkende vekst i unge føre

  - Vi må ta et oppgjør med en lettvint retorikk om at det er lat ungdom som er årsaken til veksten av unge uførepensjonister, for lat ungdom finner vi ikke spor av i forskningen, skriver Nina Jentoft i et leserinnlegg i forkant av Arbeiderpartiets landsmøte som starter i dag.

 • Bilfritt sentrum

  Vanja Grut leder ad hoc-utvalget Arendal bystyre har satt ned for å utrede om Arendal sentrum kan bli bilfritt. Her svarer hun på et leserinnlegg Høyres Roar Gundersen hadde i Agderposten om temaet.

 • Vi trenger flere kvinnelige rollemodeller

  Arbeiderpartiets Nina Jentoft har sammen med sin forskerkollega Torunn S. Olsen ved Universitetet i Agder skrevet en kronikk i forbindelse med kvinnedagen 8. mars. Hvorfor henger vi etter på likestilling i Agder, og hvorfor er det mange flere kvinner som jobber deltid? Forskerne er enige om at det trengs flere kvinnelige rollemodeller, spesielt blant arbeiderkvinner og innvandrerkvinner.

 • Krise gav kick-start til Arendals nye barnevern

  Nina Jentoft har ledet arbeidet med snuoperasjonen med barnevernet i Arendal og skriver i denne kronikken om hvor vi nå er.

 • Årsmelding fra bystyregruppa

  I forbindelse med Arendal Arbeiderpartis årsmøte 11. februar 2017, publiserer vi årsmeldingen fra bystyregruppa.

 • Stram økonomistyring er dessverre nødvendig

  Gruppeleder i bystyret, Atle Svendal, forklarer i et leserinnlegg i Agderposten i dag hvorfor vi ikke kan stille økonomisk garanti for Steinerskolens nybygg.

 • Påstanden om mobbing i bystyret er usann

  Gruppeleder Atle Svendal svarer her på mobbeanklagene som Arendal Arbeiderpartis gruppe i bystyret har fått fra MDG.

 • Fornying og vitalisering har sin pris - del 2

  Nina Jentoft, leder av kommuneplanutvalget i Arendal kommune, følger opp debatten rundt byutvikling og den vanskelige balansen mellom nærings-, bo- og besøksattraktivitet i Arendal.

 • Agderposten bommer når ombudsrollen beskrives

  I denne kronikk i Agderposten 22. desember 2016, stiller Atle Svendal som er leder av komite for helse, omsorg og levekår i Arendal kommune, spørsmål til om det er redaktører i landets aviser som skal avgjøre hvem som skal få sykehjemsplass.

 • Innsatsen mot mobbing styrkes i Arendal kommune

  Arendal Arbeiderparti vil ha null-toleranse for mobbing i skolen. Nå settes "Beredskapsteam mot mobbing" på dagsorden.

 • Alveberget - Aps innstilling og endringsforslag til planen

  Nina Jentoft redegjør her for Arendal Aps holdning til Alvebergetplanen. Vi ønsker å skjerme Alvekilen for vei og bryggeanlegg, og fjerne 18 hytter som ligger nærmest kilen.

 • Jenta, skogen og eventyret

  Nina Jentoft redegjør i dette leserinnlegget om Arbeiderpartiets holdning til "eventyrskogen" på Nyli. - For Ap representerer saken et viktig prinsipp om at det bør være grønne lommer og grønn skjerming mellom våre boligfelt, skriver Jentoft.

 • MDG + FRP = SANT

  Nina Jentoft spør i dette leserinnlegget om de som stemte på Miljøpartiet De Grønne (MDG) har fått det de trodde de stemte på.

 • Nasjonalpark og tilgjengelig skjærgård

  Til høsten får vi svar fra Miljømyndighetene om de vil godta Nasjonalpark i Raet med de grensene Arendal bystyre med knappest mulig flertall vedtok tidligere i år. Arendal Arbeiderparti var sterkt i mot vedtaket som satte grensen for nasjonalparken midt i Tromlingesund og utenom Alvekilen.

 • Effektivt programverksted

  Lørdag 18. juni inviterte Arendal Arbeiderparti medlemmene til programverksted på partikontoret. Formålet var at vi i samarbeid kunne utarbeide forslag til programmet Arbeiderpartiet ønsker å vinne stortingsvalget på i 2017.

 • Digital motorvei til alle

  - Vi kan få bredbånd til alle i Norge for det samme som en ti minutters lang motorvei koster. Hva venter vi egentlig på? Spør leder i Arendal Ap, Vanja Grut, i dette innspillet til programmet som Arbeiderpartiet har tenkt å vinne valget på i 2017.

 • Arbeiderpartiet vil ha en plan for grøntområdene på Hisøy!

  Cathrine Krogstad Hansen og Jarl Steinar Odinsen fra Vestre Arendal Arbeiderlag har i dag et leserinnlegg i Agderposten om utbygging på Hisøya.

 • Hvor går grensen for hva folkevalgte kan bestemme?

  Vi har et indirekte folkestyre i vårt land. Folket velger hvem som skal sitte i bystyret. Mellom valgene er det de folkevalgte representanter som fatter alle vedtak. Dette er vel og bra, men betyr dette at vi folkevalgte har ubegrenset med myndighet? Noen synes å mene det. Jeg mener ikke det. Derfor skriver jeg dette innlegget.

 • Enstemmig vedtatt:-)

  Jippi! I bystyret i april ble det enstemmig vedtak på å samle Ellengårds 5 avdelinger på ett sted. Både i komite for helse, omsorg og levekår og i bystyret var det ingen tvil hos noen om at dette var en flott løsning for både ansatte og brukere.

 • Nedgangstider krever klok ledelse

  Nina Jentoft svarer innlegg fra Høyre og FrP som ønsker at Ap skal bruke penger lokalt på tiltak mot arbeidsledighet.

 • Fellesskapet er viktigst for Arbeiderpartiet

  «Vi går rett frem, samme hva vi støter på» var en barnelek vi lekte da jeg var liten. Det var veldig moro å støte borti alt og alle, og siden det var det som var leken, så var det lov. Men selv vi barn skjønte at vi ikke kunne holde på sånn til vanlig. Det var en fin måte å lære seg å ta hensyn til andre, så verken vi selv eller andre kom til skade.

 • Miljø- og kulturvern i Arendal – hvor står vi?

  Noen refleksjoner fra kommuneplanutvalgets leder Nina Jentoft.

 • «Annerledeslandet» som ble som de andre under den blåblå regjering

  Dagens rekordhøye ledighet er omstilling sier statsminister Erna. Folk trenger et spark i ræva for å bli kreative, innovative og mobile, mener H og FrP. Nei, sier Ap. Dagens ledighetsnivå er en krise som må møtes i fellesskap med massive motkonjunktur tiltak. Et hovedskille i norsk politikk er nå mer synlig enn noensinne.

 • Lederskifte i Arendal Arbeiderparti

  Vanja Grut overtar som leder av Arendal Arbeiderparti fordi Karl Mork har fått seg jobb som kommunalsjef i Arendal kommune.

 • Noen må ordne opp i kommunens økonomi

  Arendal Arbeiderpartis bystyrerepresentanter Atle Svendal, Vanja Grut og Cathrine Krogstad Hansen svarer på leserinnlegg fra Åshild Bruun Gundersen (FrP) hvor hun mener at vi bør rydde i partiprogrammet vårt.

 • Raet og allemannsretten

  Leserinnlegg av Vanja Grut, nestleder Arendal Arbeiderparti og medlem i Kommuneplanutvalget

 • Årsmøte i Arendal Arbeiderparti

  Partisekretær Kjersti Stenseng kommer til Arendal Arbeiderpartis årsmøte 16. februar kl 17.00 på Kroverten