- Det mest givende er å hjelpe en innbygger

Robert Cornels Nordli stiller til gjenvalg som ordførerkandidat etter fire år som populær ordfører. I dette intervjuet ser han framover, snakker ut om Hove-saken og forteller om alle sakene han er stolt over å ha gjennomført som ordfører.

Hvordan har det vært å være ordfører i fire år for Arendal?
- Det er verdens beste jobb. Vi har en utrolig dyktig administrasjon. Et fantastisk flertall som har stått sammen om å rette opp kommunens økonomi, ved å bygge opp fond og stabilisere driften i kommunen. Jeg har gleda meg til å gå på jobb hver eneste dag!

Selv når Hove-saken stormet som verst?
- Hovesaken er spesiell, fordi området driftes av et aksjeselskap og all makt ligger ikke til bystyret. Vi var noen som fikk noe informasjon tidlig i prosessen om denne saken, og vi fikk beskjed om at informasjon ikke skulle ut av rommet. Det gjorde samtlige av oss. I ettertid, ser vi jo at vi burde ha bedt om en generalforsamling, slik at hele bystyret kunne fått informasjon om planene med campingen.

Ingen av oss som har fått informasjon om saken vurderte det sånn, fordi vi tolka orienteringene i tråd med fullmaktene styret har, og signalene generalforsamlingen har gitt styret.

Det er også mange ting vi har sagt i møtene som ikke ble etterkommet. For eksempel at campinggjestene måtte ivaretas med å få god og tidlig informasjon i forkant av at de fikk oppsigelse og planene ble lansert. Men styret har en fullmakt som aksjeselskap å gjøre det de vurderer som rett.

Ja, for saken starta jo med at campinggjestene fikk informasjon og oppsigelse en halvtime før pressekonferansen?
- Det skulle blitt brukt mer tid, det tror jeg alle, også styret, ser i etterkant. Men det er jo råskapen i etterpåklokskapen.

Du har blitt hoggestabbe, som bystyrets fremste representant?
- Ja, men når en har et flertall og ikke minst et fantastisk parti bak seg når en møter utfordringer, så står en stødig. Det er jo ikke sånn at vi alltid gjør riktige vedtak, vi gjør også feil vedtak noen ganger.

Jeg får mange henvendelser i løpet av en uke, en dag, en måned. Henvendelser fra enkeltpersoner og næringsliv med opplysninger som ikke kan videreformidles der og da. Det er helt naturlig, fordi kommunen er en samtalepartner og tilrettelegger for mange. Det er vår rolle å gjøre det.

Hove er et sted mange har et forhold til og er glad i?
- Det er jeg også, jeg har ikke møtt noen som ikke er glad i Hove. Hove skal være tilgjengelig for allmennheten, vi ønsker ikke privatisering, og dersom reguleringsplanen tillater det, så skal innretninger ivareta naturen og kulturlandskapet.

Hva er din drøm med Hove?
- Jeg håper det blir et sted som folk trekkes til, fordi man ønsker å være der. At det er aktiviteter som skjer for Hove. Et sted ikke bare for noen få, men også for veldig mange.

Det var viktig for oss å sikre en åpen prosess. Derfor var det viktig at reguleringsprosessen skulle skje i regi av kommunen. Jeg håper at folk benytter seg av sjansen til å komme med innspill i den åpne reguleringsprosessen. Jeg er kjempestolt over at partiet har stått i front for å få til en bred og offentlig reguleringsplan.

Hva er du mest stolt over at vi har fått til denne perioden?
- Veldig mye. Arendalsuka. TEDx. En historisk satsning på lærlinger. Heltidssatsningen vår. At vi har etablert mer næringsareal. Det var flaut at Høyre ikke hadde regulert en eneste kvadrat med næringsareal da de styrte.

Vi har også opprettet en næringsavdeling og utredet og funnet plass til et nytt helsehus på Saltrød. Vi skal bygge ny legevakt. Vi lovde at vi skulle bygge Roligheten skole, som jeg gleder meg til åpne til skolestart nå i august. 

Vi har gjennomført en ekstern evaluering av barneverntjenesten. Vi har økt bemanningen fra 34 til 53 årsverk, det forteller litt om hvordan tilstanden var. Det var et stort behov for å gjøre noe.

Vi har også gjort en stor jobb med å planlegge avlastningsboliger for barn og familier med store pleiebehov. Da vi evaluerte barnevernet, så vi fort at vi måtte evaluere tilbudet til barn og unge. Og historier vi har hørt, fra enkeltmennesker, er grunnlaget for BTI (bedre tverrfaglig innsats). Der har Cathrine Krogstad Hansen fra partiet gjort en fantastisk jobb,

Nina Jentoft og Vanja Grut har gjort en fantastisk jobb i kommuneplanutvalget med markagrenser. Vi har satsa på kultur og bygger nå en helt ny kulturskole i sentrum.

Vi har rett og slett utført partipolitikk tvers igjennom og gjort veldig mye. Og det er man jo ikke lite stolt over.

Men kan du trekke fram én ting du er stolt over?
- Det å hjelpe noen tilbake til arbeid, eller ut av ensomhet. Se at de får det de har krav på, de rettighetene de har. Det er det viktigste. Enkeltmenneskene. Til mandag skal jeg besøke en funksjonshemmet som har fått flytte inn i egen bolig. Det er slike enkeltsaker hvor jeg får lov til å hjelpe noen som er aller mest givende. 

Kan du beskrive en dag som ordfører?
- Jeg står opp halv 6. Familien som består av meg og min kone, to store døtre som bor hjemme, og to små. I tillegg har vi to fosterbarn som har flyttet hjemmefra. Vi har tre biologiske barn og tre fosterbarn. De to minste leveres på SFO på vei til rådhuset. Jeg er på kontoret kvart på åtte, møtene begynner åtte og så går møtene slag i slag. Det er ikke alltid jeg får tid til å spise før jeg er hjemme klokken ti på kvelden. Ja, jeg vet, det er ikke bra. 

Er det noe du skulle ha gjort annerledes?
- Jeg synes vi har prioritert så godt vi kan, men vi merker at vi har en regjering som skal effektivisere, og når vi allerede har en effektiv drift av kommunen, er det vanskelig å skulle knipe inn enda mer. Arendal driftes allerede 6 % billigere enn landsgjennomsnittet av kommuner.

Det er mye jeg gjerne skulle hatt mer penger til. I frivilligheten trengs det penger til kulturaktiviteter, og nytt svømmebasseng. Bo- og omsorgssentrene og skolene våre burde pusses opp. Vi skulle gjerne hatt råd til ny idrettshall på både Moltemyr og Asdal.

Men vi overlater et godt grunnlag til neste periode. Vi har brukt ressursene på helse og omsorg, økt fra 29 % til 33 % på driftsbudsjettene her. Vi har fått flere hender i eldreomsorgen, fått mer tillitsbasert omsorg og gjort det lettere å få heltidsstillinger i kommunen. Vi har økt fra 25 % heltidsstillinger innen helse og omsorg til 35,4 % på bare to år. Og vi har hatt en massiv satsning på lærlinger, og innført en garanti om at lærlinger som får fast stilling i kommunen, har krav på heltidsstilling.

Vi skal fortsatt ha en trygg og god styring av kommunen med gode, åpne og enkle prosesser i beslutningene vi tar. Vi skal ha seriøsitetskrav til alle vi samarbeider med, og det blir viktig å jobbe for gode klima og miljøtiltak.

I neste periode blir det viktig å styrke oppvekstsektoren, vi må se på bemanningen på skolene, finne nye modeller for avlastning.

Robert Cornels Nordli i Pollen med Trefoldighetskirken i bakgrunnen