Ansvarlig budsjettenighet i Arendal

I en særdeles vanskelig budsjettsituasjon har Arbeiderpartiet valgt å inngå et budsjetteknisk samarbeid med Sp, KrF, MDG, Venstre og Høyre for 2020.

Representantskapet i Arendal Arbeiderparti fattet tirsdag 17. desember 2019 følgende vedtak:

"Representantskapet i Arendal Arbeiderparti støtter bystyregruppas innstilling. I en særdeles vanskelig budsjettsituasjon har Arbeiderpartiet valgt å inngå et budsjetteknisk samarbeid med Sp, KrF, MDG, Venstre og Høyre for 2020.Arendal Arbeiderparti står fritt til å inngå et budsjetteknisk samarbeid med andre partier i 2021-2023."

Bakgrunnen for den vanskelige budsjettsituasjonen i Arendal er at kommunen må spare inn over 100 millioner kroner på driften i 2020. Årsaken er nye regler fra regjeringen som tvinger kommunen til å betale raskere ned på lån og at vi tvinges til å sette ned eiendomsskatten. I tillegg gir regjeringen oss nye oppgaver som ikke fullfinansieres.

Arendal Arbeiderparti er fornøyd med å ha fått et viktig avtrykk på budsjettet som vil få et stort flertall i bystyret. Til tross for at budsjettet er veldig trangt, har partiene som nå er blitt enige tatt ansvar for kommunens vanskelige økonomiske situasjon, og budsjettet skaper forutsigbarhet for kommunens 3500 ansatte og kommunens innbyggere.

Vi reverserer rådmannens kutt i skole og omsorg, og ivaretar således de som trenger kommunens tjenester mest. Med et så trangt budsjett, må det smerte andre steder, og rådmannens stab samt kultursektoren må ta mer av ansvaret for kuttene. I stedet for å kutte på spesifikke områder på kultur, overlater vi til kultursjefen å finne kutt der det smerter minst, og skjermer sårbare grupper og barn og unge.

Det er viktig å påpeke at budsjettsamarbeidet med Høyre gjelder for 2020.

Arendal Arbeiderparti beklager fortsatt at SV trakk seg ut av posisjonen i Arendal, men vi ser fram til et konstruktivt samarbeid med SV på felles hjertesaker fra sak til sak. Ingenting ville glede oss mer enn om vi kan lage et budsjett sammen med SV i påfølgende budsjettår.