Sikrer mer enn 100 millioner til sykehjem i Arendal

Denne uken sikret Arbeiderpartiet og de andre opposisjonspartiene flertall for å hindre regjeringen i å stramme inn på støtte til rehabililtering av sykehjem. Dette vil bety at Arendal kan få 100 til 150 millioner ekstra i støtte til å rehabilitere våre sykehjem, og ikke kun bygge nye.

Stortingsflertallet sikrer mer enn 100 millioner til Arendal kommune

Regjeringen har en stund arbeidet med en innstramming i tilskudd til sykehjemsbygging. Regjeringen ønsker at kun nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger skal få investeringsstøtte. Nybygg som erstatter gamle bygg skulle da ikke få investeringsstøtte. Over hele landet har kommunepolitikere fra alle partier advart kraftig mot kun å gi støtte til bygging av nye sykehjemsplasser. Det setter kommunene i en vanskelig situasjon.

På Stortinget foreligger det nå en innstilling der Ap, KrF, SV og Sp setter en stopper for regjeringens planlagte milliardkutt til sykehjemsoppussing.

I tillegg vil de nevnte partier øke tilskuddet til bygging av dagsenter for eldre fra 30% til 50%.

Dette vil ha stor betydning for Arendal kommune. Jeg vil anslå at disse endringene sikrer oss statlige bidrag på mellom 100 og 150 millioner kroner de neste fem årene. Tilskudd til bygging av sykehjem er på 55 % av investeringskostnadene. Stortingskomiteens innstilling vil gjøre det enklere å få på plass et nytt sykehjem i Arendal. Rehabilitering av eldre sykehjem blir mulig. Bygging av dagsentra blir enklere. Jeg gleder meg til å lese om Stortingets endelige behandling. Men slik komiteens innstilling foreligger går dette bra.

Jeg er glad de for at nå har blitt satt et punktum for helseministerens forslag om å ikke lenger gi tilskudd for å rehabilitere slitte sykehjemsplasser. Jeg er glad for at KrF ikke gikk inn i regjeringen. Dette gjør det mulig for mitt parti å finne gode løsninger sammen med KrF og de andre partiene. Uten en slik enighet ville Arendal kommune bli satt langt tilbake med tanke på de store investeringene vi står foran i årene som kommer. Dette vil pasientene i Arendal ha stor glede av.

Atle Svendal

Leder av bystyret komite for helse, omsorg og levekår