Arendal Ap og LO Østre Agder enige om politisk plattform

Arendal Arbeiderparti og LO i Østre Agder ble fredag 12. april 2019 enige om en faglig politisk plattform som inneholder 8 politiske hovedpunkter med underpunkter. I tillegg er det enighet om et formalisert samarbeid basert på etablering av en samarbeidskomite, som skal møtes to ganger pr. år. Eventuelt oftere om det er behov for det. 

Den politiske plattformen er en videreføring av en handlingsplan som Arendal AP og LO i Østre Agder var enige om i 2014, før kommunevalget i 2015. Handlingsplanen fra 2014 er nå omgjort til en faglig politisk plattform som partene er enige om å arbeide sammen om. Det politiske innholdet samsvarer meget godt med sosialdemokratisk politikk med fokus på sterke fellesskap, en sterk offentlig sektor, gode løsninger for privat industri- og næringsutvikling, viktige tiltak for å sikre seriøse bedrifter og sikre et seriøst arbeidsliv. 

Arendal AP og LO i Østre Agder er meget godt fornøyd med at handlingsplanen er erstattet med en formalisert faglig politisk plattform og ser frem til videre konstruktivt samarbeid. Partene har sett det som viktig å forankre et ennå sterke faglig politisk samarbeid, som historisk har vist seg å være svært viktig for det norske samfunn. Det formaliserte samarbeidet på det sentrale plan mellom AP og LO er historisk kjent, og nå har også Arendal AP og LOs lokalorganisasjon i Arendal kommune også etablert et formalisert faglig politisk samarbeid. Det vil være en styrke for både Arbeiderpartiet og fagbevegelsen lokalt. Og ikke minst vil det være en styrke for å sikre et godt velferdssamfunn for alle samt sikre trygge og gode arbeidsforhold for alle arbeidstakere.

Arendal AP har vært i posisjon med ordfører Robert C. Nordli siden 2015, og LO i Østre er svært positiv til at Arendal AP også etter valget 2019 får fortsette i posisjon sammen med partier som støtter en politikk basert på sterke fellesskapsløsninger og sikre et trygt og godt arbeidsliv.

LO i Østre Agder vil gjerne få trekke frem Arendal AP sitt store fokus på økt inntak av lærlinger, som Arendal kommune har fått skryt for. I tillegg er det viktig å nevne Arendal APs fokus på flere faste heltidsstillinger. I tillegg er LO i Østre Agder glade for Arendal AP sitt fokus på å unngå å benytte OPS (offentlig/privat samarbeid), som er svært dyr løsning for det offentlige sett over tid. LO i Østre Agder er også fornøyd med Arendal APs holdning med å sikre at offentlige oppgaver og tjenester ikke konkurranseutsettes eller privatiseres. Ellers er LO i Østre Agder fornøyd med at Arendal AP har hatt fokus på målsettingen om at det skal være landsomfattende tariffavtaler, bekjempelse av arbeidslivskriminalitet/svart økonomi, kontroller for å avdekke slikt. 

Arendal AP har hatt stort fokus på å ha orden i økonomien i kommunen, noe som er viktig for å sikre inntekter som igjen kan sikre gode fellesskapsløsninger som gode skole, gode omsorgstjenester og gode oppvekstvilkår. Arendal AP har også hatt stort fokus på bevaring av sykehuset i Arendal. Veien til Eydehavn havn er også en viktig oppgave som Arendal AP har hatt stort fokus på, og denne vegen vil være svært viktig for en videreutvikling av industri- og næringsutvikling i regionen. LO i Østre Agder er fornøyd med hva Arendal AP ha gjort i kommunen, selv om alle mål ennå ikke er innfridd. Det tar tid å bygge «hus», men LO i Østre Agder mener kommunen er på rett veg med den styringen vi har nå.

Arendal AP og LO i Østre Agder ser derfor frem til å samarbeide tett for å oppnå det som fremgår av den faglig politiske plattformen. Det er snart valgkamp og LO i Østre Agder vil bistå Arendal AP, slik at Arendal AP oppnår en best mulig valgkamp. For Arendal AP vil være en garantist for en sterk offentlig sektor, sikre en god industri- og næringsutvikling, sikre at bedrifter konkurrerer på like vilkår, sikre et seriøst arbeidsliv som gir en trygghet og forutsigbarhet for alle arbeidstakere.

Vanja Grut
Leder Arendal Arbeiderparti 

Steinar Rasmussen
Leder LO Østre Agder                                                                              

                                                                       

Arendal Ap og LO Østre Agder har signert en politisk plattform for 2019-20123. Petter Halvorsen og Steinar Rasmussen fra LO og Vanja Grut og Robert Cornels Nordli fra Arendal Ap utgjør samarbeidskomiteen.

Avtalen ble signert 12.april 2019 mellom Steinar Rasmussen (leder LO Østre Agder) og Vanja Grut (leder Arendal Ap). Her frankert av Petter Halvorsen (LO) og ordfører Robert Cornels Nordli, som alle fire utgjør samarbeidskomiteen.