Arendal Arbeiderparti ønsker midlertidig stans av returer av enslige mindreårige asylsøkere til Afghanistan

Arendal Ap vedtok på sitt representantskapsmøte 7. oktober 2017 følgende uttalelse til Arbeiderpartiets sentralstyre og stortingsgruppa:

Til

Arbeiderpartiets Stortingsgruppe og Arbeiderpartiets Sentralstyre

Midlertidig stans av returer av enslige mindreårige asylsøkere til Afghanistan

Vi har den siste tiden sett i media et økt fokus i flere lag av den norske befolkningen mot unnfallenheten i Arbeiderpartiet når det kommer til håndteringen av EMA (enslige mindreårige asylsøkere) og de såkalte «oktoberbarna», de som fyller 18 år og som da skal bli returnert til hjemlandet sitt. Dette gjelder spesielt de ungdommene som skal returneres til det krigsherjete Afghanistan. Norge er det landet i Europa som sender flest barn tilbake til Afghanistan. Afghanistan regnes som et av verdens farligste land å bo i.

Vi har sett flere ungdommer som har flyktet før de fyller 18 og gjemmer seg rundt om i Norge, eller bor andre steder i Europa, mange ganger på gata. De er livredde for å bli sendt tilbake til Afghanistan, for der venter forfølgelse og tortur.

Det er omtrent 900 ungdommer fra Afghanistan som fyller 18 år i år, og ca. 400 av disse har allerede flyktet. Norske myndigheter kan ikke gjøre rede for dem. Også i Arendal kommune er det en ungdom fra Afghanistan som har søkt kirkeasyl, i frykt for å bli sendt ut. Han har konvertert til kristendommen, så det er en stor sjanse for at hans møte med hjemlandet ikke vil bli hyggelig hvis han blir sendt tilbake.

Ap kan ikke miste sin identitet og solidaritet med mennesker som er de svakeste menneskene i samfunnet, selv om de kommer fra et annet land. I hvert fall ikke når det gjelder enslige, mindreårige asylsøkere som blir myndige etter relativt kort tid i Norge. Mange av disse ungdommene har allerede blitt integrert i Norge, snakker norsk og går på skole.

Arbeiderpartiet må sørge for anstendighet og humanisme i flyktningpolitikken og ikke sende disse ungdommene tilbake til en svært utrygg tilværelse i sitt opprinnelsesland, for eksempel Afghanistan.

Mvh Arendal Arbeiderparti