Årsmelding fra bystyregruppa

I forbindelse med Arendal Arbeiderpartis årsmøte 11. februar 2017, publiserer vi årsmeldingen fra bystyregruppa.

minutts stillhet med Robert og Terje på scenekanten var Granerevyens avsluttende oppsummering av bystyreåret 2016. Da hadde revyen boltret seg i gamle myter som sier at det er rådmann Harald som styrer kommunen og at begge ordførerne kun er hans løpegutter. Og innimellom dette hadde Granerevyen vist at Ap-gruppa i 2016 var preget av store motsetninger. Det var for meg noe uklart om Ap-gruppa mobbet Gjermund eller om det mente at det var omvendt. Granerevyen er flink med fantasi, men hadde vært enda mer treffende om den hadde et skråblikk på det som faktisk hender.

Det er bare noen hundre personer som er til stede i bystyresalen i løpet av et år, noen flere ser riktignok på forhandlingene på nettet. Det er langt flere som så Granerevyen. Det kan jo hende at noen begynner å tro at det et et opphetet humlebol både Ap og bystyret?

Det er med glede jeg kan melde at Granerevyen bommer på fakta. Det er lenge siden kommunen har hatt en ordfører og varaordfører som så aktivt ivaretar politisk ledelse av kommunen. De står på sent og tidlig. De samarbeider utmerket (dette var ganske annerledes under forrige ordfører). Vi er glad for å ha en dyktig rådmann, men det er bystyrets flertall som bestemmer. Det vet rådmannen. Og ordføreren fronter oss godt innad i kommunen. Og utad. Vi har også et godt samarbeid mellom de fem partiene som styrer. Og et åpent samarbeidsklima innad i Ap-gruppa.

I 2016 har økonomisk styring stått sentralt. Vi overtok høsten 2015 en kommune som var økonomisk på felgen. Underskudd er ved fjorårets utgang blitt snudd til overskudd. Vi har bygget opp et fond som skal ta svingninger i pensjonsforpliktelser. Vi arbeider for å bygge opp ytterligere et fond som kan ta svingninger i statlige overføringer og renteoppgang. De fem partiene er enige om at vi må si nei til mange gode formål, vi må holde igjen.

Etter budsjettkutt både i 2014 og 2015 og et stramt budsjett i hele fjoråret kunne vi endelig i ved årets utgang styrke bemanningen i hjemmesykepleien og i barnevernet. Omlag 18-20 ny stillinger ble bevilget til de nevnte tjenester, og en rekke andre formål ble styrket med like mange nye stillinger. På investeringssiden prioriterte vi Roligheten skole, målet står fast at skolen skal stå ferdig høsten 2019. Både denne store investeringen og oppretting av flere stillinger innen helse og omsorg var nødvendig og forsvarlig. Det må ikke oppfattes som et frislepp, vi en fortsatt en god vei å gå for å få til en sunn kommuneøkonomi.

Det er spennende å se på opposisjonen. De som burde ha følt det største ansvaret for å gjenopprette økonomien foreslår å bevilge penger til mange gode formål. Samtidig foreslås det at kommunens inntekter skal reduseres.

I 2016 ble det påstått at deler av AP-gruppe mobbet MDG i bystyret. Dette har gruppeleder arbeidet grundig med. Representanten Breivik i MDG har ikke ville konkretisere. Det har heller ikke Pensjonistpartiets representant, selv om han i Agderposten framstod som sannhetsvitne. Gruppeleder har arbeidet for å få til et møte med MDG, men dette ble dessverre avslått. Primo november skrev gruppeleder til MDG. De svarte ikke. Det er helt rimelig å konkludere med at det ikke foregår mobbing i bystyret. Det er vanskelig å se noe annet motiv enn et ønske om å sverte Ap. Hadde de hatt noe å fare med så hadde de selvsagt lagt fakta på bordet. Den som ønsker å besøke bystyret og de andre utvalgene kan med selvsyn se at det er en god tone mellom de folkevalgte. Alle behandles med respekt og diskusjonene går. At noen rister på hodet i en opphetet debatt må forventes og er forøvrig jevnt fordelt i bystyresalen. Frisk debatt og temperatur skal det være i et bystyre. Jeg plikter å legge til at en av oss hadde en uheldig personangrep på nettet. Dette var uheldig og ble beklaget fra bystyrets talerstol.

Ap ønsker å fokusere på politisk arbeid. Det er derfor vi er i bystyret. Som sykehuset, det har vi har hatt stort fokus på. Som Raet nasjonalpark som nå er vedtatt. Tvedestrand kommune og Grimstad kommune er enig med oss i at et nasjonalparksenter skal opprettes i Arendal. Kommunestruktur krevde mye oppmerksomhet, en sak som innbyggerne forkastet. Til sist: Flyktningkrisen - Vi bidro, vi klarte det!

Bystyregruppa