Årsmøte: Ny leder i Arendal Arbeiderparti

Jan Rudy Kristensen er valgt til ny leder i Arendal Arbeiderparti etter Vanja Grut som under partiets årsmøte på Hove i helgen ble takket av etter fire år som leder.

Vanja Grut og Jan Rudy Kristensen

Lederskifte: Jan Rudy Kristensen overtar som leder for Arendal AP etter Vanja Grut

I sin hilsen til den avgåtte lederen takket Jan Rudy Kristensen Vanja Grut for hennes store innsats for partiet og spesielt for hennes innsats under fjorårets valgkamp.

Et godt besøkt årsmøte ble innledet av storingsrepresentant Maria Karine Aasen-Svendsrud fra Vestfold, som er medlem av Stortingets Justiskomite. Hun ga forsamlingen et inspirerende foredrag med fokus på Arbeiderpartiets kriminal- og sosialpolitikk hvor hun bla pekte på verdien av å opprettholde åpne soningsplasser av typen Arendal fengsel har i Kleivgrend i Fyresdal.

Kommenterte Hovesaken

I sin innledning til årsmøtet sa Vanja Grut at det ikke var uten grunn at kommunepartiet valgte å legge årsmøtet til Hove: «Hovesaken viste seg å bli viktig i valgkampen i 2019, og nå kommer den kommunale reguleringsplanen opp til behandling i neste bystyremøte. I løpet av våren skal vi sluttbehandle denne saken som skapte så mye følelser og engasjement i valgkampen, og som har vært krevende for oss i Arbeiderpartiet. Vi får håpe at vi klarer å lande denne saken på en måte som står seg for ettertiden og som ivaretar både den vakre naturen her ute med Raet nasjonalpark, allmennhetens tilgang til området og sikre at dette spesielle området ikke blir privatisert», sa Vanja Grut. 

Merkeutdeling

Hedret av årsmøtet: Sonja Jensen og Nils Arne Hesthag, begge fra Eydehavn og Saltrød Arbeiderlag, ble hedret for 20 års medlemsskap

Mange forslag til behandling
Årsmøtet behandlet i alt 23 forslag som var fremmet av lokallagene. Blant forslagene som ble var skatt på overskudd av oppdrett av laks og ørret, forbud mot reklame for nettspill, kredittkort og forbrukslån og avvikling av de regionale helseforetakene. Også flere lokaler saker var på dagsorden og ble enstemmig vedtatt: Opprettholdelse av Kystverkets avdeling i Arendal, kompensasjon for tapte turveier i Nedenesområdet ved ny E18, tryggere vei/skolevei over Flosterøya og ønske om å etablere et enhetlig plan for kollektivtilbudet i Arendal kommune der både busser, ferger og tog inngår.

Nytt styre i Arendal Arbeiderparti
Der nye styret i Arendal Arbeiderparti består av:
Jan Rudy Kristensen (leder)
Linda Merete Johansen (nestleder)
Steinar Rasmussen (sekretær)
Jan Askeland (kasserer)
Kristin Lorentsen (kvinnekontakt)
Runo Nygård (medlemsansvarlig)
Tanja Maria Javnes Sandåker (styremedlem)
1. vara: Petter Vinje Svendsen
2. vara: Vigdis Thorbjørnsen

Nyvalgt styre

Det nye styret i Arendal Arbeiderparti fra venstre: Runo Nygård, Tanja Marie Javnes Sandåker, Jan Askeland, Jan Rudy Kristensen, Linda Merete Johansen, Steinar Rasmussen og Kristin Lorentsen