Åshild, du lyver!

Åshild Bruun-Gundersen velger å servere flere løgner om Arbeiderpartiet i sitt innlegg i Agderposten 28. juni. Hun burde være glad for at Arendal Arbeiderparti har sørget for at vi ikke vil få bomring i Arendal. Men i stedet lirer hun av seg den ene løgnen om Arbeiderpartiet etter den andre.

Bompengedebatt

FrPs stortingsrepresentant har fra før av null troverdighet etter at hun først sørget for at Aust-Agder, mot innbyggernes og sine egne partifellers vilje, fra nyttår innlemmes i ett Agder. Deretter kastet hun blår i øynene på kvinner da hun lovte på tro og ære at det ikke ville komme noen innstramminger i abortloven. Dessverre ser det ut som om løgner er mer vanlig enn uvanlig fra den kanten. 

I tilfelle noen skulle tro på hennes løgner, kommer vi her med fakta: 

1)   Nei, Arbeiderpartiet har aldri hatt noen plan om å «loppe penger fra folk». Planen med ATP, som for øvrig ble igangsatt i forrige periode da FrP hadde varaordføreren og Høyre ordføreren, er å legge til rette for økt vekst i Arendalsregionen uten at det skal gå ut over miljøet. Det er ikke «APs plan», hvis noen skal ha eierskap eller æren for å ha initiert planen, må det det være de som styrer i landet (beklageligvis FrP) og de som satt i gang dette i forrige periode (også FrP). 

2)   Nei, det har aldri noensinne vært verken planer eller tanker om å skulle finansiere kanaler i Arendal med bomring. Arendal Ap har både i forrige valgprogram og i det vi nå går til valg på, vært tydelige på at vi ikke skal bruke kommunale penger på kanal. Hvor den løgnen kommer fra må Åshild gjerne bevise, vi mistenker at det er «ønsketenkning» fra FrP, slik at de kunne få mer skyts i sin mislykkede kamp mot bompenger. 

3)   Nei, vi «lopper ikke penger fra folk til å sløse dem bort». De 114 millionene vi tar inn i eiendomsskatt i kommunen, er helt nødvendige og går til å drifte barnehager, skoler, sykehjem og barnevern, for å nevne noe. FrP (og Høyre) har fremdeles ikke klart å svare på hvor de har tenkt å kutte om de vinner valget for å etterleve valgløftene om å fjerne eiendomsskatten. Boligtakseringen Siv Jensen rådet oss til å foreta for å unngå inntektstap, vil heller ikke koste 20 millioner som Åshild sier, men under 9 millioner. Det kalles for øvrig utgifter til inntekts ervervelse. 

4)   FrP har ikke sørget for at Aust-Agder er et bomfritt fylke. Det er alle oss som har kjørt og dermed betalt ned bompengene på E18 mellom Grimstad og Kristiansand som har æren for det. Takket være Freddy de Ruiter som fikk Stortinget med på å dele opp bommen i to, så ble også veien nedbetalt tidligere. 

5)   Du får ikke mindre avgifter av å stemme på FrP, det har FrP selv bevist etter at de kom i regjering. De fortsetter å kreve inn rekordmye i bompenger, i tillegg til at de har innført flyskatt, skatt på død, kuttet i pendlerfradrag og arbeidsavklaringspenger, samt skjøvet veiavgiften over på forsikringssummen og kringkastingsavgiften til skatteseddelen. Samtidig har FrP gitt rikingene som trenger det minst, milliarder i skattelette. 

Arbeiderpartiet er og blir partiet for folk flest, for arbeidsfolk og for de svakeste – de som trenger det mest!  

Vanja Grut, leder i Arendal Ap
Robert Cornels Nordli, ordfører (Ap)