Bilfritt sentrum

Vanja Grut leder ad hoc-utvalget Arendal bystyre har satt ned for å utrede om Arendal sentrum kan bli bilfritt. Her svarer hun på et leserinnlegg Høyres Roar Gundersen hadde i Agderposten om temaet.

Bilfritt sentrum: hva betyr det?

Posisjonens hårete mål om å bli Norges første bilfrie by har fått stor oppmerksomhet både i riksmedier og i leserbrevspaltene i vår kjære lokalavis. Motstanderne kappes om å dømme målet nedenom og ned, med til dels misforståtte definisjoner om hva et bilfritt sentrum vil innebære.

Senest ut er Høyres Roar Gundersen som hisser seg opp over et av mange løsrevne innspill som arbeidsgruppa for gatebruksplanen har fått, og som Agderposten fant det betimelig å slå stort opp; nemlig at bussholdeplassene i sentrum skal flyttes ut i Barbu.

La meg først avkrefte at bussterminal skal flyttes fra sentrumskjernen til Barbu, det er ikke et forslag som har fått gjenklang noen steder. Det er unison enighet om at busser og taxier fremdeles skal stoppe i sentrumskjernen, for av- og påstigning og for bussbytter.

Hadde Roar Gundersen tatt seg bryet med å spørre noen av oss som jobber med bilfri by, eventuelt sin egen partikollega som sitter i utvalget, så kunne han sluppet å skrive ukens leserinnlegg om bussfri by.

Men det kan jo selvsagt være andre som ikke har like stor tilgang til informasjon som Gundersen har, så spørsmålet er viktig å adressere.

Selv lurer jeg veldig på hva Høyre ønsker med sentrum. I det ene øyeblikket går Kristoffer Lyngvi-Østerhus ut og ønsker at Arendal havn skal lage kanal, mens Roar Gundersen samme uke proklamerer at han ikke har noen tro på kanal. Da posisjonen la fram sin ambisjon om bilfri by med budsjettet, hadde Høyre i sitt budsjettforslag allerede foreslått å fjerne flere parkeringsplasser på gateplan enn vi hadde, allikevel gikk de hardt ut og kritiserte våre målsettinger.

 Arbeidet med å finne ut av hvordan vi skal gjøre sentrum av Arendal mest mulig attraktiv for både fotgjengere og handlende er i full gang. Vi som sitter i Ad hoc-utvalget for bilfritt sentrum har allerede snakket mye om hva det vil si å ha en bilfri by.

Her er helt kort hva vi tenker at et bilfritt sentrum skal være:
• Fotgjengerne skal ha fortrinnsrett
• «Grønne» områder skal erstatte gateparkering
• Flere parkeringsplasser i fjell – nye innganger
• Ivareta kollektivtransport (buss/taxi)
• Ivareta varetransporter
• Fremkommelighet for funksjonshemmede
• Boliger i sentrum må være tilgjengelige

Hvorfor ønsker vi en bilfri by? Utrolig nok, er det noen som ynder å påstå at det er et ønske fra politikerne å gjøre sentrum mindre tilgjengelig og mer død. Det er ikke sant. Hovedmålet er å gjøre sentrum mer attraktivt for folk flest, slik at både handel og næring skal blomstre i byen. At folk nettopp skal velge sentrumskjernen framfor kjøpesentrene fordi det er mye hyggeligere å gå i et hyggelig sentrum som setter folk og fotgjengerne først.

Det skal være lettere å komme seg til byen med kollektivtrafikk, med sykkel eller til fots. Om du må ha med bilen, kan du kjøre rett inn i parkeringshusene som omkranser byen og det tar mindre enn 10 minutter å gå dit du skal. Det skal bli enklere å bevege seg i sentrum enten du sitter i rullestol, har med deg vimsete unger eller går med stiletthæler.

Det er kanskje ikke et bilfritt sentrum i Arendal som redder klimaet i verden, men at miljøet i byen vil bli bedre, er vi helt sikre på. I tillegg vil det å legge til rette for mer sykling og gåing, ha en positiv effekt på folkehelsa. Gode sykkelruter og trygge sykkelparkeringer vil gjøre det mer attraktivt å sykle.

Ad hoc-utvalget er ennå ikke ferdige med sitt arbeid, vi er i startgropa. Men det er allerede gjort mye godt arbeid av administrasjonen i arbeidet med gatebruksplanen. Nå skal det jobbes med følgende punkter fram til neste arbeidsmøte:
• Avgrense sentrum
• Lage et sentrumsregnskap
• Lage et mål for et attraktivt sentrum
• Lage en faseinndelt tiltaksplan for bilfritt sentrum innen 2023
• Synliggjøre kostnader til hvert tiltak
• Kartlegge fremkommeligheten for mennesker med nedsatt funksjonshemming

Vi ber derfor Høyres Roar Gundersen, og andre skeptikere om å ha litt tålmodighet og vente til vi faktisk har en plan klar for hvordan vi skal gjøre Arendal til det mest attraktive sentrum i Norge. Planen legges fram før sommeren!

Vanja Grut (Ap)
Leder Ad hoc-utvalget for bilfritt sentrum