Det borgerlige tilbakesteget

Høyre og FrP-regjeringen har gjennomført endringer i Arbeidsmiljøloven som påvirker kvinner veldig negativt. Ikke bare kvinner, men mange kvinner og andre svake parter i arbeidslivet. Nå må alle likestillingsbevisste nordmenn våkne og avvise regjeringspartiene i Stortingsvalget. (Leserinnlegg av Nina Jentoft)

Vi har i mange år hatt en god Arbeidsmiljølov og et velfungerende avtaleverk som har rammet inn og regulert forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og gitt forutsigbare og gode rammer for de involverte parter. Ikke minst har dette rammeverket hatt stor betydning for de svakeste gruppene i arbeidslivet – og her befinner mange kvinner seg.

Høyre- og FrP-regjeringen har åpnet opp for flere midlertidige ansettelser og økt bruk av innleie. Dette sammen med flere andre tiltak som går i disfavør arbeidstakerne har gitt mer makt til arbeidsgiver og favoriserer den useriøse del av arbeidslivet.

Og nå faller fødselsraten som en stein!! Færre kvinner får fast arbeid fordi de jobber i bransjer der midlertidighet er hyppig brukt. Dette har nå sannsynligvis ført til at flere utsetter fødslene fordi en ikke vet hva man har rundt neste sving. Faren for at gravide og småbarnsforeldre kan bli diskriminert ved videre ansettelser er absolutt tilstede. Mulighetene for likelønn i lønnsoppgjørene blir også dårligere når det organiserte arbeidslivet svekkes og muligheten til kompetanseheving for kvinner svekkes fordi midlertidig ansatte får mindre opplæring enn fast ansatte.

De negative virkningene for likestilling har til nå fått for lite oppmerksomhet. Midlertidige stillinger rammer kvinner hardere enn menn, de sosialt svake sterkere enn de sosialt sterke. Jeg begynner å bli vant med en regjerning som gjennomfører dårlig forberedte tiltak og reformer, men på et så viktig område som arbeidslivet er - er det nesten ikke til å tro.

Arbeiderpartiet er for gode og forutsigbare arbeidsvilkår for alle parter i arbeidslivet, også kvinner og andre svake sosiale grupper, fordi vi vet at fellesskapet har alt å vinne på det. Arbeiderpartiet er motstandere av disse endringene fordi:

• Det vil gjøre arbeidslivet hardere og mer utrygt for arbeidstakerne

• Kvinner og andre sosialt svake grupper på arbeidsmarkedet blir de store taperne

• Hverdagsliv og familieliv til arbeiderne blir tøffere og vanskeligere å planlegge

Godt valg!

Av: Nina Jentoft, 5. kandidat Arbeiderpartiets Stortingsliste