Eiendomsskatt - et nødvendig gode eller onde?

Arendal Ap er ærlige på at vi må beholde eiendomsskatten på det nivået vi har i dag for å opprettholde dagens tjenestetilbud. Og vi er oppriktig bekymret for at vi kan risikere å få samme styringskaos i Arendal kommune som vi nå ser i regjering, dersom Høyre og FrP tar over styringen av Arendal.

Kittelsbukt

NRK har i flere programmer og nyhetssendinger satt søkelyset på måten Arendal kommune vil omtaksere eiendommer for å ikke miste sårt trengte inntekter til kommunens tjenestetilbud. 

I Brennpunkt-dokumentaren søndag 11. august brukes Arendal som eksempel på kommuner som har hatt anbudskonkurranse for å omtaksere. Loven sier vi er forpliktet til å omtaksere hvert tiende år, og sist gang vi takserte var i 2009, altså for ti år siden. I Tvedestrand, hvor de innførte eiendomsskatt etter valget i 2015, til tross for borgerlige valgløfter om å ikke innføre eiendomsskatt, har de valgt å bruke likningstaksten. 

I lørdagsrevyen kvelden før Brennpunkt-dokumentaren, kom det fram store skjevheter ved å bruke likningstaksten, slik også Oslo kommune har valgt å gjøre. De trekker fram et eksempel på en av boligene til milliardæren Øystein Spetalen som har en markedsverdi på 60 millioner som han betaler 11 113 kroner i året i eiendomsskatt for til Oslo kommune. En like stor bolig et annet sted i Oslo med markedsverdi på 10,7 millioner betaler omtrent det samme (11 828 kroner) i året i eiendomsskatt. 

I eigedomsskattelova står det at «verden av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut i frå at eigedomen (…) kan bli avhenda for (…) ved fritt sal». Det kan man av eksemplet fra Oslo ikke se at likningstaksten oppfyller. Derfor mener vi at det er mer riktig å taksere eiendommene for å få en mer rettferdig skattlegging av eiendommene i Arendal. 

Det er naturlig for oss å sammenlikne oss med Grimstad som er den byen i fylket som minner mest om vår i størrelse og innbyggertall. Der har de en mye nyere takst enn oss, og de har derfor også en lavere promille, som gjør at selv om boligeiere i Grimstad betaler 40 % mer i eiendomsskatt enn boligeiere i Arendal, blir ikke Grimstad rammet av kravet om å sette ned promillen på skatten fra 7 til 5. Det mener vi er urettferdig, og vi ønsker derfor å regne ut eiendomsskatten på nytt for å kunne ta inn like mye (115 millioner) i eiendomsskatt som vi har gjort de siste årene. Vi ønsker ikke å ta inn mer i eiendomsskatt enn vi allerede gjør, men trenger inntekten til å kunne opprettholde gode tjenester til Arendals innbyggere.  

Når vi får omtakstert, kan vi sette promillen lavt, og vi har i tillegg mulighet for å sette høye bunnfradrag, fritaksbestemmelser og andre justeringer som vil gjøre eiendomsskatten i Arendal mer rettferdig enn i kommuner hvor de bruker likningstaksten. 

Men pålegget fra regjeringen om å sette ned promillen fra 7 til 5 vil komme Arendals boligeiere til gode i 2020. Da vil kommunen tape 27 millioner i inntekter fra eiendomsskatten. 

Eiendomsskatten er et nødvendig onde for boligeiere i kommunen vår, men det er samtidig et høyst nødvendig gode for tjenestene våre. De 115 millionene vi får inn fra eiendomsskatt i året gjør det mulig å tilby 125 sykehjemsplasser. En annen sammenligning er at inntektene fra eiendomsskatt tilsvarer driftsutgiftene ett år for skolene Birkenlund, Asdal, Hisøy og Flosta. 

Er det disse sykehjemsplassene eller disse skolene Høyre og FrP ønsker å legge ned for at de skal oppfylle sine valgløfter om å fjerne eiendomsskatten? 

Jeg har ingen tro på, og tviler vel også på om velgerne har noen tro på at verken FrP eller Høyre evner å sette ned eiendomsskatten om de kommer til makten i neste periode. 

Nå har FrP regjert i seks år uten å bli kvitt bompenger, de har snarere tvert imot økt bompengene til så høye nivåer at det er oppstått et eget parti og at de selv har erklært bompengekrise. At dette partiet skulle ha troverdighet igjen til å klare å fjerne eiendomsskatten i kommuner som får stadig flere oppgaver uten øremerkede midler fra staten, virker ganske utopisk. 

Arendal Høyre har i det minste ett konkret forslag på besparelser, å legge ned Eydehavn skole. Men utover det, ønsker de ikke å svare velgerne før valget på hvor de skal spare inn tapet av eiendomsskatten og i tillegg få råd til alt de lover i sitt program. 

Arendal Ap er ærlige på at vi må beholde eiendomsskatten på det nivået vi har i dag for å opprettholde dagens tjenestetilbud. Og vi er oppriktig bekymret for at vi kan risikere å få samme styringskaos i Arendal kommune som vi nå ser i regjering, dersom Høyre og FrP tar over styringen av Arendal. 

Vanja Grut
listekandidat og leder for Arendal Arbeiderparti