Endelig listeforslag fra nominasjonskomiteen

Nominasjonskomiteen har nå levert endelig (og korrigert) listeforslag til kommunevalget 2019, som skal behandles og vedtas på nominasjonsmøte 24. november.

Nominasjonskomiteen har underveis i arbeidet mottatt forslag fra partilag, AUF, LO og enkeltmedlemmer. Komiteen innstiller på å kumulere 3 kandidater, i tillegg til AUF sin kandidat, og innstillingen er enstemmig.

Nominasjonskomiteen har bestått av Nils Johannes Nilsen (leder), Gjørid Fosse, Sonja Jenssen, Ulrikke Støylen (AUF), Svein Svenningsen og Solveig Helljesen.

1. Robert Cornels Nordli, Saltrød (42). Allerede valgt i rep.skap

2. Nina Jentoft, Songe (52)

3. Svein Harald Monsen, Rannekleiv (51)

4. Jelena Høegh-Omdal, Nedenes (22). AUF

5. Atle Svendal, Kolbjørnsvik (67)

6. Cathrine Krogstad Hansen, Hisøy (43)

7. Arne Jenssen, Saltrød (53)

8. Vanja Grut, Myra (48)

9. Morten Kraft, Bie (66)

10. Tanja Maria Javnes Sandåker, Færvik (46)

11. Martin Huth, Flosta (24)

12. Ann Camilla Schulze-Krogh, Tyholmen (44) 

13. Runo Nygård, Saltrød (53)

14. Vigdis Thorbjørnsen, Staubø (61)

15. Steinar Rasmussen, Saltrød (63), LO

16. Åse Trondal, Saltrød (69)

17. Josef Hæier, Longum (53)

18. Monika Andersen, Nedenes (38)

19. Jarl Steinar Odinsen, Hisøy (67)

20. Fauzia Mohamed Hashi, Longum (62)

21. Petter Vinje Svendsen, Langsæ (53)

22. Ramani K. Cornels Nordli, Saltrød (19)

23. Tor Jakobsen, Kongshavn (73)

24. Unni Moen, Nedenes (68)

25. Reidar Skaaland, Rykene (55)

26. Ingrid Anette Røkke, Bjorbekk (34)

27. Amir Poya Ghazi, Saltrød (39)

28. Alfhild Taraldsen, Kolbjørnsvik (73)

29. Christian Zammit, Eydehavn (38)

30. Siw Lene Mosand Kristensen, Langsæ (26)

31. Jan Askeland, Barbu (73)

32. Anne Halldis Andresen, Songe (57)

33. Jan Rudy Kristensen, Langsæ (62)

34. Liv Andersen, Saltrød (72)