Enstemmig vedtatt:-)

Jippi! I bystyret i april ble det enstemmig vedtak på å samle Ellengårds 5 avdelinger på ett sted. Både i komite for helse, omsorg og levekår og i bystyret var det ingen tvil hos noen om at dette var en flott løsning for både ansatte og brukere.

original_1478639391_6528144

Vi var flere både fra posisjon og opposisjon som kommenterte dette i bystyremøtet før det ble vedtatt. Her kunne vi glede oss sammen og stemme ja til et tiltak vi visste ville gjøre hverdagen bedre for mange i kommunen vår.

Politikk handler mye om å prioritere, og i budsjettet før jul fant vi dessverre ikke rom for å bygge et nytt samlokaliseringsbygg til Ellengård. Representanter for brukergruppa informerte på forhånd om hvor inderlig de trengte et nytt bygg, så det var derfor med tungt hjerte at vi ikke fikk det med – det ble Roligheden skole som ble det store byggeprosjektet denne perioden.

11. februar var vi en gruppe fra helse, oppvekst og levekårskomiteen som var på besøk på Ellengårds avdeling i Industriveien på Stoa. Her møtte vi et dedikert personale som fortalte om tilbudet ved denne og de andre avdelingene. De sto med tårer i øynene da de viste oss pauserom, toaletter og arbeidsrom. Lokalene var på langt nær gode og heller ikke verdige for verken de ansatte eller brukerne. De fortalte at de nesten ikke klarte å tenke seg en vinter til i disse lokalene, blant annet på grunn av råte, is og snø inne.

Derfor er det fantastisk flott at administrasjonen allerede nå har funnet egnede lokaler til en samlokalisering. De fikk mandat fra bystyret før jul til å lete etter et sted å leie, og nå ser det ut til at Ellengård allerede før vinteren kan flytte inn på Krøgenes. Bra jobba! I tillegg har vi fått informasjon om at man på grunn av samlokaliseringen også får opprettet 3 ekstra plasser. Selv om denne brukergruppa fortsatt krever tett oppfølging, så vil personalet samles på et sted og dermed kan kapasiteten øke noe.

Tusen hjertelig takk til brukerne og de ansatte som har holdt ut i de 5 ulike avdelingene så lenge. Det er ingen tvil om at dere nå går lysere tider i møte. Vi gleder oss til innflytningsfesten!

Cathrine Krogstad Hansen, bystyrerepresentant for Ap