Fellesskapet er viktigst for Arbeiderpartiet

«Vi går rett frem, samme hva vi støter på» var en barnelek vi lekte da jeg var liten. Det var veldig moro å støte borti alt og alle, og siden det var det som var leken, så var det lov. Men selv vi barn skjønte at vi ikke kunne holde på sånn til vanlig. Det var en fin måte å lære seg å ta hensyn til andre, så verken vi selv eller andre kom til skade.

original_1478640558_9161036

Det samme gjelder eiendom. Selv om du er så heldig at du har fått kjøpe, eller arve, et stykke eiendom på denne jorda, betyr ikke det at du kan gjøre akkurat hva du vil med den uten at det påvirker fellesskapet, eller generasjonene etter deg.

Dette virker det som om Høyre og enkelte andre partier i Arendal ikke helt har skjønt. Roar Gundersen (H) framstiller i Agderposten 20. april Arbeiderpartiet som en festbrems som mener at «du skal ikke komme her, og komme her, fordi du har en stor eiendom», og at Arbeiderpartiet i reguleringssaker tar lite hensyn til grunneiernes «kamp for egen eiendom». Han mener at vi må respektere den private eiendomsretten, og være takknemlige for at allmennheten får benytte seg av disse områdene.

Arbeiderpartiet lytter til alle, også de som eier eiendom. Og som Gundersen riktignok påpeker, så eier også medlemmer av Arbeiderpartiet både eiendommer og jordflekker. Som politikere er vi imidlertid satt til å lage noen felles kjøreregler for hvordan vi skal forvalte de verdiene vi har, slik at det ikke skal gå utover fellesskapet eller fremtidige generasjoner. Vi er ansvarlig for å forvalte felles goder som flott natur og kulturlandskap, og enkeltmenneskets rettigheter kan ikke bety alt. Vi må ta hensyn til hverandre. Allemannsretten er viktig for Arbeiderpartiet.

Roar Gundersen har helt rett i at Arbeiderpartiet og Høyre skiller seg ideologisk på dette punktet. Vi mener at man ikke kun kan ta hensyn til private interesser, men i fellesskap verne om allemannsretten.

At Roar Gundersen trekker fram saken om Raet nasjonalpark, hvor Høyre faktisk vant fram med sitt syn, som eksempel på denne ideologiske forskjellen er bra. For Raet er en sak som illustrerer dette veldig godt. Når vi skal etablere en nasjonalpark, så er det jo nettopp for å verne et verdifullt område for fremtiden og kommende generasjoner. Dette er et veldig godt eksempel på en type forvaltning av privat eiendom hvor en ikke bare kan «komme her og komme her». Hvis Høyre ønsket at en skal kunne gjøre hva en vil i det unike landskapet ytterst på Tromøya, burde de heller ha stemt nei til Raet nasjonalpark.

Arbeiderpartiet ønsker å ta vare på de siste perlene vi har i dette området for framtiden og for felleskapet. Da må av og til hensynet til privat eiendom vike for felleskapets interesser. Vi kan ikke gå rett fram, samme hva vi støter på. For hvor ville det da ende?

Vanja Grut

Leder Arendal Arbeiderparti og medlem i kommuneplanutvalget