Foreløpig nominasjonsliste til kommunevalget 2019

Arendal Arbeiderpartis nominasjonskomité har kommet med første forslag til valgliste for kommunevalget i 2019. Denne ligger vedlagt. De 5 første kandidatene er foreslått kumulert, hvorav en er AUFs representant.

Forslaget vil nå behandles i de fem arbeiderlagene i Arendal, samt i Arendal AUF.  De har frist til 1. oktober med å komme med sine tilbakemeldinger, hvorpå nominasjonskomitéen fortsetter sitt arbeid og kommer med sitt endelige forslag innen 30. oktober. Lagene har deretter fram til 12. november til å behandle forslaget fra nominasjonskomitéen, og endelig valgliste vil bli vedtatt i Arendal Arbeiderpartis nominasjonsmøte 24. november.

Ved spørsmål kan nominasjonskomitéens leder kontaktes på nils.johannes.nilsen@austagderfk.no eller tlf 93212317.

Nr. / Kandidatnavn / Bosted

1. Robert Cornels Nordli, Saltrød, Allerede valgt i rep.skap

2. Vanja Grut / Nina Jentoft, Myra/Songe. Delt innstilling, se 8. plass.

3. Svein Harald Monsen, Rannekleiv

4. Cathrine Krogstad Hansen, Hisøy

5. Jelena Høegh-Omdal, Nedenes (AUF)

6. Atle Svendal, Hisøy. Gruppeleder inneværende periode

7. Runo Nygård, Saltrød

8. Nina Jentoft / Vanja Grut, Songe/Myra. Delt innstilling, se 2. plass.

9. Arne Jenssen, Saltrød

10. Tanja Maria Javnes Sandåker, Tromøy (ny)

11. Morten Kraft, Sentrum

12. Camilla Schulze-Krogh, Sentrum (ny)

13. Martin Huth, Kilsund (ny)

14. Vigdis Thorbjørnsen, Staubø

15. Steinar Rasmussen, Saltrød (LO)

16. Åse Trondal, Eydehavn (ny)

17. Josef Hæier, Longum

18. Monica Andersen, Nedenes (ny)

19. Thor Åge Christiansen, Nedenes (LO)

20. Helene Lie Seljåsen, Bråstad (ny)

21. Petter Vinje Svendsen, Myra (ny)

22. Anniken S. Pedersen, Staubø

23. Tor Jakobsen, Tromøy (ny)

24. Fauzia Mohamed, Sentrum (ny)

25. Amir Poya Ghazi, Saltrød (ny)

26. Ramani Nordli, Saltrød (ny)

27. Reidar Skaaland, Rygene

28. Unni Moen, Nedenes

29. Asbjørn Karl Olsen, Staubø

30. Ingrid Anette Røkke, Bjorbekk (ny)

31. Christian Zammit, Eydehavn (LO)

32. Alfhild Taraldsen, Hisøy (ny)

33. Jarl Steinar Odinsen, Hisøy

34. Liv Andersen, Saltrød

35. Jan Rudy Kristensen, Harebakken