Tjenestekutt skyldes ikke heissprekken

Fløyheissprekken er alvorlig, men det er ikke derfor vi må bruke sparekniven på driften av kommunen, skriver Vanja Grut i dette innlegget.

Heisen til Fløyheia

Glassheisen til Fløyheia må være ferdig til fylkesmannsbygget er ferdig i november 2020.

Samme dag som rådmannen la fram et veldig trangt kommunebudsjett, sprakk nyheten om at glassheisen til Fløyheia kan bli 30 millioner dyrere enn forutsatt. Jeg forstår at mange da tror at det er kostnadssprekken på heisen som er skyld i at rådmannen foreslår smertefulle kutt i både skoler og sykehjemsplasser. Men så enkelt er det ikke. 

Bystyret ble allerede i rådmannens løypemelding i juni orientert om at budsjettutfordringene på neste års drift kunne komme opp i 100 millioner, og at det betød at alle kommunens driftsenheter måtte jobbe med å finne steder å kutte. To viktige årsaker til at driftsutfordringene blir så store for 2020 er at Høyre/Frp-regjeringen har bestemt at vi må betale ned gjeld med 50 millioner mer per år enn tidligere, i tillegg til at vi mister 18 millioner i inntekter på eiendomsskatt når regjeringen krever at vi setter ned satsen fra 7 til 5 promille. 

For oss politikere som oppfattet de veldig tydelige signalene, var det derfor ikke overraskende at det kom smertefulle kuttforslag fra rådmannen. Selv om det kun er forslag, og vi nå er i gang med å lete med lys og lykte for å finne mindre smertefulle måter å kutte på, vil det dessverre ikke hjelpe hvis vi stopper bygging av heis til Fløyheia. Det er ikke lov å bruke lånefinansierte investeringskroner til drift.

Det er mange grunner til at det ikke vil hjelpe. For det første så er driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet to ulike ting. Driftsbudsjettet er det det koster å drive alle kommunens tjenester; skoler, sykehjem, gatelys, lønninger til kommunes flere tusen ansatte og mye mer. Investeringsbudsjettet har vi satt et tak på og der planlegger vi langsiktig hva vi må bygge for å møte framtidens kommunale tjenester. Legevakt, helsehus og svømmehall er store nødvendige investeringer. Heisen er en mindre del av investeringsbudsjettet sammenliknet med disse store investeringene. I tillegg vil heisen gjøre at vi kan tjene mer penger på å selge tomter på Fløyheia. Det som skjer når heisen blir dyrere enn vi trodde, er at vi kan skyve noe på enkelte investeringer og til slutt få noe mindre fortjeneste på tomtesalg på Fløyheia. 

For det andre, er det en betingelse for Fylkesmannen som vi nå bygger nytt bygg til på Fløyheia, at de ansatte skal kunne ta buss til Arendal sentrum, og raskt kunne komme opp med heis fra sentrum. Statsbyggs føringer for bygging av nye statlige arbeidsplasser er at det skal bidra til sentrumsutvikling og at de ansatte skal kunne reise til og fra jobb med kollektiv, sykkel eller gange. Altså på en miljøvennlig måte. Det at vi vant anbudet om fylkesmannsbygget på Fløyheia, gjorde at vi kunne ta det første steget med å utvikle vår nye bydel. Å få en heis som blir synlig fra byen er viktig for at besøkende skal skjønne at de kan komme seg raskt opp til utvidelsen av sentrum. At heisen i tillegg vil bli et viktig landemerke og en turistattraksjon for Arendal, er en bonus som vi ikke skal neglisjere. 

Kostnadssprekken er selvfølgelig både alvorlig og veldig uheldig. Påstander i sosiale medier om at alle kommunale byggeprosjekter sprekker på kostnader, er allikevel feil. Vi har hatt ett stort byggeprosjekt denne perioden, Roligheden skole, som ble levert på tiden og helt innenfor budsjett. Et budsjett vi knep veldig inn før vi vedtok det. Allikevel klarte Arendal eiendom KF å holde seg innenfor. 

Vi kommer nå til å jobbe for å begrense budsjettsprekken så godt vi kan, og selvsagt lære av de dyrekjøpte erfaringene vi nå gjør. Å kostnadsberegne byggeprosjekter som aldri før har vært gjort, er ikke lett. Men kanskje bør vi innhente beregninger fra flere aktører? Vi har også avtalt et møte med DSB (Direktoratet for sikkerhet og beredskap) for å se om vi kan få unntak for kravet om å gjenopprette det gamle tilfluktsrommet som heisen berører. Kanskje kan noen av alle parkeringshusene vi har i fjellene rundt sentrum brukes som tilfluktsrom? 

Heisen er påbegynt, det er to store hull i fjellet, og vi kan ikke stoppe nå. Om ett års tid vil heisen stå ferdig til bruk for så vel statsansatte på Fløyheia som befolkningen som bor på heia eller andre som vil opp og nyte utsikten. Og den vil forhåpentligvis tiltrekke seg investorer som vil bidra til å videreutvikle denne spennende nye utvidelsen av sentrumskjernen vår. Da håper vi at vi både har lært og ser at heisen var verdt både bråket og pengene.  

Vanja Grut, styremedlem i Arendal eiendom KF og bystyrerepresentant for Arendal Ap. 

Vanja Grut

Vanja Grut er leder i Arendal Arbeiderparti, bystyrerepresentant og har vært styremedlem i Arendal eiendom KF fra 2015-2019.