Hvis du virkelig mener noe med å redusere «drop-out», Thomassen, er det nå du må handle!

Fordi den blå ledelsen i fylkestinget ikke har prioritert å finne penger til videregående skoleplass til voksne med krav på videregående utdanning, kan vi risikere at mange, opptil så mange som 80 elever bare fra Arendal, kan stå uten skoleplass i august.

Hvordan kan dette skje, Arne Thomassen? Du som selv har snakket om din erfaring som drop-out på videregående, og hvordan du ved hjelp av venner og familie kom inn på riktig spor. Og hvor viktig det er at vi som samfunn får våre medborgere gjennom utdanning og inn i jobb slik at de kan bli fullverdige borgere som bidrar til verdiskaping til velferdsstaten vår. Var det bare tomme ord, og et ledd i Høyres strategi med å framstå som om de bryr seg om mennesker foran systemer? 

Faksimile fra Agderposten hvor Thomassen sier han lover å lytte

Thomassen sier i Agderposten 1. juni at han lover å lytte og at han skal følge opp søkere som har rett til opplæring til høsten.

Fylket gir mange millioner til næringsutvikling i fylket vårt, men ingenting er vel viktigere enn primæroppgaven videregående opplæring og kompetanseutvikling for å få folk i arbeid? Da er det svært alvorlig at fylkestinget ikke klarte å prioritere de 5,5 millionene som mangler for å kunne tilby alle voksne med rett til videregående opplæring det de har krav på i følge loven. De juridiske rettighetene blir altså brutt med åpne øyne, og etter sigende med hensikt. Hvordan kan ellers dette forstås? 

Thomassen, tiden er nå! De midlene må på plass øyeblikkelig for å planlegge for god skolestart for disse voksne. De ønsker, og har krav på, egen kompetanseheving. Dette kan brukes til å videreutvikle  formalkompetanse som det norske samfunnet er i akutt behov av. For ikke å snakke om det personlige løftet den enkelte vil oppleve som et resultat av å gå på skole. Det fører til økt selvstyre og egenutvikling. Det er jo dette vi trenger og vil ha.

Vi kan ikke forstå annet enn at det må være høyst aktuelt for fylkesmannen å se på Agder fylkeskommune sin praksis vedrørende sin omgang med de voksne elevene sine rettigheter. Kan fylkeskommunen med viten og vilje, uten å avviksforklare dette, bryte loven? Bør ikke det være interessant for fylkesmannen? Vi bare spør, Thomassen.

Og nå leser vi at den samme blå fylkesposisjonen har skrevet brev til sin stortingsgruppe for å be om 21,2 millioner ekstra i koronatiltakspotten til turløyper på Agder. Er det ikke mye viktigere å be om ekstra hjelp til å tilby lovpålagt videregående utdanning? Eller å legge ekstra penger i potten til kompetanseutvikling nå som arbeidsledigheten er på topp og mange permitterte uten formell kompetanse risikerer å falle varig ut av arbeidslivet? 

Hjelp til næringsutvikling og til å bygge helseforebyggende turløyper er alle gode tiltak i disse koronatider, men det kan vel ikke gå på bekostning av allerede lovpålagte oppgaver som fylkeskommunen har en plikt til å tilby?

Dette er dårlig politisk håndverk og fra Arbeiderpartiets ståsted helt feil prioritering. Mener virkelig Høyre at folk som har lovmessig krav på utdanning, folk som har fått sin grunnutdanning av kommunene og som nå er klar til å gå videre, ikke skal få det?

Hva skjer dersom 80 voksne ikke får den videregående skoleplassen de har krav på til høsten? Jo, de havner på NAV, for vi vet alle hvor vanskelig det er å få noen uten kompetanse utover grunnskolen i jobb. Da vil disse belaste kommunens sosialbudsjetter, for ikke å snakke om de psykososiale kostnadene både på den enkelte og deres nærmeste. 


Faksimile fra Agderposten med Nina og Vanja med tittel: 80 videregåendeelever kan stå uten tilbud: Fylket mangler 5,5 millioner

Nina Jentoft og Vanja Grut advarte 1. juni i Agderposten mot at 80 videregåendeelever kan stå uten skoletilbud til høsten fordi fylkeskommunen mangler 5,5 millioner kroner.

Hvordan kan dette skje, Thomassen? Videregående skole er Agder fylkes viktigste oppgave, og må være første prioritet!  

Det gir et meget lite lønnsomt samfunnsregnskap. SSB peker i en studie av flyktninger i og utenfor arbeidslivet i 2017 på at over halvparten av personer med flyktningebakgrunn kun har grunnskole, og at dette trekker ned gjennomsnittet for sysselsetting for hele gruppen. Etter hvert vil mange personer med flyktninge- eller innvandrerbakgrunn ta formell utdanning i Norge, og statistikken viser at de som gjør det har nærmest likt nivå av sysselsetting som befolkningen ellers. Ved å gi dem det, vil vi hindre varige «drop-out» og øke sysselsettingen i vår region. 

Det å ta for gitt at denne gruppen uansett hva vi gjør er vanskelig å få i jobb, forøvrig ett yndet FrP-standpunkt, gjør vi hele samfunnet en stor bjørnetjeneste. Ved at de gis mulighet til utdanning, arbeider de like mye som oss andre!

Så Thomassen, her må du kjenne din besøkelsestid, og prioritere lovpålagte oppgaver i fylkeskommunen. Du har sjansen på siste fylkesting før sommeren, til å gi denne gruppen en viktig lovnad inn i ferien slik at de er sikret den skoleplassen de har krav på etter loven. 

 

Nina Jentoft (fylkestingsrepresentant i Agder og bystyrerepresentant i Arendal for Ap)

Vanja Grut (leder komite for samfunnsutvikling i Arendal for Ap)

Linda Merete Johansen (nestleder Arendal arbeiderparti)

Linda Merete Johansen

Linda Merete Johansen