Hvor går grensen for hva folkevalgte kan bestemme?

Vi har et indirekte folkestyre i vårt land. Folket velger hvem som skal sitte i bystyret. Mellom valgene er det de folkevalgte representanter som fatter alle vedtak. Dette er vel og bra, men betyr dette at vi folkevalgte har ubegrenset med myndighet? Noen synes å mene det. Jeg mener ikke det. Derfor skriver jeg dette innlegget.

original_1478640539_7334015

Denne våren diskuteres kommunestrukturendringer. Bystyret har nettopp enstemmig gått inn for en intensjonsavtale med tre nabokommuner. I juni skal bystyret ta stilling til om vi faktisk ønsker å slå oss sammen med Tvedestrand kommune, Risør kommune og Gjerstad kommune.

Vi bygger vårt styresett på folkesuverenitetsprinsippet. Dette prinsippet slår fast at all makt utgår fra folket. Ideene om at makten utgår fra befolkningen, som ble ført i pennen av den britiske filosofen John Loche, fikk stor sprengkraft i USA og Europa. Ideen om det suverene folk førte til at amerikanerne krevde uavhengighet fra England i 1776. I Frankrike gjorde folk flere opprør mot kongemakta. I 1814 krevde nordmenn at vi burde styre oss selv. Det var først i 1905 vi sa takk og farvel til svenskekongen og vi ble herre i eget hus.

Det spesielle med kommunestruktur er at saken går ut over det myndighetsområdet vi folkevalgte vanligvis bestemmer over. Spørsmålet er om folkevalgte har mandat til å avvikle sin egen kommune? Eller å fusjonere med andre kommuner, uten å spørre maktens kilde – nemlig folket. Hva mener partiene i Arendal om kommunesammenslåing eller hvordan dette spørsmålet bør avgjøres? Hvilke partier sa klart fra om sine standpunkt før kommunevalget i fjor, slik at velgerne visste hva partiene står for?

Verken Arendal Ap eller Arendal SV har programfestet et standpunkt for eller mot at vi skal bli en enda større kommune. Programmene sier derimot noe om at det er folkeviljen som det skal lyttes til. I tråd med våre program fremmet Ap og SV derfor et forslag om å holde en folkeavstemming om spørsmålet. Diskusjonen i bystyret forteller mye om hvordan de folkevalgte representantene ser på seg selv. Og ikke minst om hva folkevalgte tenker om innbyggerne. H, PP, FrP, MDG og V stemte mot at vi skulle ha en folkeavstemming om denne saken. Noen gav direkte uttrykk for at dette er et for komplisert spørsmål for innbyggerne å ta stilling til. Anders Kyllands innlegg i debatten siteres slik i Agderposten: "Det å legge saken ut til folkeavstemming høres fornuftig ut, men det er mye kompleksitet i denne saken. Vi kan ikke forvente at innbyggerne har innsikt i alle forhold."

FrP er kjent for partiet som vil ha flere saker fram for folkeavstemming. I deres prinsipprogram står det: "Fremskrittspartiet ser svakheter ved vårt demokrati. Det bør derfor innføres et system der velgerne, gjennom folkeavstemminger, får direkte avgjørende beslutningsrett." Klar tale. Partiet stemte likevel mot å ha folkeavstemming i Arendal. I sin iver etter å framstå som et handlekraftig parti så glemte FrP sitt eget prinsipprogram. Siv har nok hvisket Anders et klart direktiv!

Miljøpartiet de grønne må ha stemt feil i bystyret. I deres program står det: «MDG vil at rådgivende folkeavstemming kan brukes oftere enn i dag, blant annet ved ordførervalg og spørsmål om kommunesammenslåing.» Det er vanskelig å forstå at partiet kunne stemme mot folkeavstemming.

Det eneste partiet som er tydelige ovenfor sine velgere er KrF. Partiet klargjorde i sitt program at de ønsker kommunestrukturendringer. Det var derfor logisk at varaordfører Eikin stemte nei til å holde en folkeavstemming, han har fått et mandat av sine velgere til å fusjonere kommunen med andre kommuner. Riktignok er mandatet er noe kryptisk formulert. Senterpartiet må også nevnes, selv om det ikke står noe om dette i deres program for Arendal, fordi Sp er kjent som et nei-parti når det gjelder kommunestrukturendringer. De andre partiene har strengt tatt ikke noe mandat til å mene noe om kommunestruktur, de burde derfor ha stemt for en folkeavstemming. Slik ser jeg det. Det ville ha vært i tråd med folkesuverenitetsprinsippet. Dette handler om en stor sak, om en sak partiene ikke har sagt noe om i sitt program. Hver person har en stemme - det er her en god tilnærming. En meningsmåling kan ikke måle seg med en folkeavstemming. Vi mottar stadige forespørsler om å mene noe, som regel som forbrukere. Selv har jeg sluttet å ta slike telefoner. Dette handler dessuten om noe annet og større enn hvilken såpe vi benytter. Og spørsmålet om folkeavstemming kan besvares med et ja eller nei.

Nå må alle voksne innbyggere i Arendal følge godt med. Kanskje det sitter noen småkonger i rådhuset som har en plan som ikke inkluderer folket. Som innbiller seg at de har fullmakt til å fatte enhver beslutning, selv om det ligger utenfor det mandat de har fått. Jeg er sannelig ikke sikker på om de ønsker å følge en meningsmåling, heller. En saksopplysning er på sin plass. Bare SV, Sp og Ap gikk inn for folkeavstemming. Bare de tre nevnte partier er klare på det nå må legges avgjørende vekt på hva folket mener i den meningsmålingen som nå gjennomføres.

1200 innbygger blir nå oppringt. Gjør deg klar til å svare hvis du blir oppringt. Det er ikke gitt at alle folkevalgte vil lytte til deg, men vit at minst tre partier, de er nevnt ovenfor, vil lytte aktivt til deg. Når vi ikke fikk flertall for en folkeavstemming, så må vi stemme på det som befolkningen gir til kjenne i en meningsmåling. Det er det eneste logiske. Jeg håper de innbyggerne som blir oppringt gir klar tale, for eller mot.

Atle Svendal

gruppeleder Ap