Hvordan får Ap to på tinget?

Hva skal til for at Arbeiderpartiet i Aust-Agder får inn både Tellef Inge Mørland og Cecilie Knibe Hanssen på Stortinget, og sannsynligvis sikre at vi får regjeringsskifte?

Hvordan sikre regjeringsskifte?

Aust-Agder har tre direktemandater til Stortinget, og et utjevningsmandat. De siste valgene har derfor de tre største partiene fått en stortingsrepresentant hver. Det vil si, en fra Arbeiderpartiet, en fra Høyre og en fra Fremskrittspartiet. Kristelig Folkeparti har fått et utjevningsmandat.

Men for fire perioder siden, i 2005, fikk Arbeiderpartiet inn to representanter, og da var det Høyre som ikke fikk inn noen. Grunnen var at Høyre gjorde et dårlig valg, ble mindre enn Fremskrittspartiet og fikk under halvparten av stemmene som Arbeiderpartiet fikk.

Slik det ser ut nå, er Arbeiderpartiet det største partiet, Høyre er nummer to, mens Fremskrittspartiet ligger som nummer tre. Det er derfor viktigst at vi blir mer enn dobbelt så store som FrP, for at vi skal få to på Stortinget.

Det er ingen hemmelighet at det har stormet rundt FrPs stortingskandidat i Aust-Agder etter at hun var en av de avgjørende stemmene i fylkestinget som førte til at det ble flertall for å slå sammen Aust- og Vest-Agder. Til tross for at FrP er et parti som har hatt programfestet at de skal respektere folkeavstemminger. Uroen det skapte innad i FrP, har ført til at styret i Arendal FrP ble avsatt av fylkesstyret og i Froland har to lokallagsledere meldt seg ut i protest. Mange trofaste FrP-medlemmer og lokalpolitikere har enten meldt seg ut, eller frastår fra å drive valgkamp i år.

Arbeiderpartiets andrekandidat, Cecilie Knibe Hanssen, har på flere målinger vært inne på Stortinget, nettopp fordi Arbeiderpartiet får mer enn dobbelt så mange stemmer som FrP. Hun kan bli den første stortingsrepresentanten fra Lillesand på hundre år. Hvis Aust-Agder får inn to representanter på Stortinget, kan det være det som fører til regjeringsskifte. Også i Norge har mandatfordelingen fra fylkene og ikke bare oppslutningen i prosent, noe å si for hvem som vinner valget.

Derfor et vårt budskap: Ønsker du et regjeringsskifte, er det sikrest å stemme på Arbeiderpartiet i Aust-Agder.

Vanja Grut, leder i Arendal Arbeiderparti

Hvis vi får inn både Tellef Inge og Cecilie på Stortinget, kan det føre til at det blir regjeringsskifte.