Jenta, skogen og eventyret

Nina Jentoft redegjør i dette leserinnlegget om Arbeiderpartiets holdning til "eventyrskogen" på Nyli. - For Ap representerer saken et viktig prinsipp om at det bør være grønne lommer og grønn skjerming mellom våre boligfelt, skriver Jentoft.

original

Det kunne likegodt vært på begynnelsen av 1970-tallet da jeg vokste opp. Vi lekte ute hele tiden i grøntarealene mellom husene og på gatas harde asfalt. Hjemme vasket mødrene husene. Vi var liksom litt «i veien».

Likevel, det var jo ute det skjedde. Aller mest likte vi å være i «Eventyr»-skogene våre. Ja, for vi hadde jo flere. Der kunne vi være bare oss, uten voksne. Der gjemte vi oss og bygde hytter. Der lekte vi mor, far og barn, gjemsel og gi-vink.

Og så store de var, de skogene. Når jeg kommer tilbake til min gamle gate og skog, tenker jeg – så smått det er.

Sånn er det med «Eventyrskogen» og Emilie også. Hun verdsetter den skogen som bare hun kan. På befaringen Kommuneplanutvalget hadde for kort tid siden, fant vi et ruskete område i et skyggeland. Det er lett å tenke: hvorfor ikke bare bygge her.

Men disse grøntarealene har stor verdi. Eventyrskogen er nå blitt et «bilde» på noe. Noe vi ønsker oss for fremtiden – barnevennlige boomområder med rom for frilek. For Ap representerer saken et viktig prinsipp om at det bør være grønne lommer og grønn skjerming mellom våre boligfelt. Ikke minst der folk ikke har store private hager. Der hagen din er en terrasse og nettopp de grønne arealene rundt. På Nyli er det mange som bor akkurat slik. Det kan være helt fint, men det krever bevisste byplanleggere og politikere.

Ap har hele tiden hatt som primært standpunkt at vi skulle bevare Emilies Eventyrskog. Ap stemte mot utbyggingen på Nyli hele forrige periode.

I Agderpostens oppslag om Nyli-saken tidligere i sommer synes det som at Ap nå primært ønsker å bygge i Eventyrskogen. Hadde journalisten bare vært tilstede på møtet og hørt debatten, ville han hørt at Ap står på samme sted politisk. Men på grunn av svakt politisk håndverk i forrige periode, har dagens Kommuneplanutvalg fått en utfordring i fanget som må løses i fellesskap med utbygger.

Ap har sagt vi skal være konstruktive og ta ansvar for å finne en god løsning på floken som er oppstått. Men Ap har også sagt at en ønsker en svært moderat utbygging med vei inn fra nord slik at store deler av Eventyrskogen skjermes. Hvis en ikke får til en slik kombinasjon, støtter ikke Ap et eventuelt forslag. Dette ble sagt tydelig i saksbehandlingen, der Ap også foreslo en nedskalering av volumet som lå i saksfremlegget på 25 prosent. Dette fikk vi imidlertid ikke flertall for.

Det er verd å merke seg at Høyre i denne avstemningen delte seg på midten. Hva mener egentlig Høyre i saken? Med et splittet Høyre i bystyret kan det være flertall for Aps ståsted.

Av/Nina Jentoft, bystyrerepresentant Ap og leder Kommuneplanutvalget