Kjære arendalitt!

Jonas Gahr Støre har et nært forhold til Arendal og her hilser han alle arendalitter og ønsker dem et godt valg!

Robert Cornels Nordli, Jonas Gahr Støre og Vanja Grut i 1. mai-tog på Eydehavn i 2019. Banner med sterkere fellesskap på.

I dag er det kommunevalg, og du kan være med å bestemme hvem som skal styre Arendal de neste fire årene!

Jeg har et nært forhold til Arendal siden jeg har tilbragt mesteparten av mine sommerferier på familiehytta i Kilsund. Derfor er Arendal også en av de kommunene jeg følger tettest, og det har imponert meg hva Robert Cornels Nordli og 14 partifeller har fått til etter Arendal Arbeiderpartis brakseier i kommunevalget for fire år siden.

Sammen med sine samarbeidspartnere har de klart å få orden i økonomien ved å snu et underskudd og bunnskrapte fondskontoer til pluss på sparekontoen. Samtidig har de satset sterkt ved å bemanne opp med mange flere hender i helse- og omsorgsektoren, og ved å få barnevernet på rett kjøl, noe som vil bety en forskjell i livene til barna som trenger aller mest hjelp. Satsingen på vår felles velferd skal fortsette i neste periode, og Arbeiderpartiet ønsker blant annet å ansette flere lærere på alle skoler og innføre et gratis skolemåltid til alle barn. 

Arendal Arbeiderparti har også gått foran med å satse på en heltidskultur og satsingen har fått mange over fra deltidsstillinger til heltidsstillinger. Det er bra både for den enkelte, som får en mer forutsigbar hverdag og en lønn å leve av, og for kvaliteten på omsorgen – de eldre får færre og tryggere ansatte å forholde seg til! Jeg er glad for å se at Arendal går i front på dette viktige området og for neste periode har som ambisjon å tilby heltidsstilling til alle kommunalt ansatte som ønsker det.

At Arendal også går foran med å satse på lærlinger, er tydelig. Målet om 2 per 1000 ansatte ble nådd litt over halvveis i perioden, og for neste periode er målet høynet til 3 lærlinger per 1000 ansatte. Køen av unge mennesker som er klare for arbeidslivet, men mangler lærlingeplass, er Norges mest meningsløse kø. Å gi flere lærlingeplass i kommunen er god politikk, både for den enkelte lærling og for samfunnet som helhet.

Arendal er langt framme på miljø, og arbeidet Nina Jentoft har ledet med å ta en grundig gjennomgang av kommuneplanens arealdel, er viktig for framtidig miljøsatsing og for å nå klimamålene i Arendal. Arendal kommune har en vakker kystlinje som Arendal Arbeiderparti jobber for at skal være tilgjengelig for alle. Personlig er jeg spesielt glad for at flertallet i Arendal denne perioden har klart å få på plass hele turstien på Tverrdalsøy, hvor jeg selv går turer.

Mange av målene og ambisjonene til Arendal Arbeiderparti ville vært enklere å gjennomføre med en Arbeiderpartistyrt regjering fordi Arbeiderpartiet ønsker en langt romsligere kommuneøkonomi enn regjeringen legger opp til i sitt statsbudsjett, i tillegg til at vi mener at staten bør ta sin del av regningen for viktige velferdsløft som skolemat. Men mens vi venter på et skifte på nasjonalt nivå, kan vi få til mye ved å styre lokalt. Med Arbeiderpartiet i styringen i kommunen kan vi demme opp for den nasjonale høyrepolitikken som legger opp til privatisering og økte forskjeller, og i stedet satse på sterkere fellesskap, trygghet i arbeidslivet og felles velferd.

Jeg ønsker Robert og resten av de engasjerte kandidatene på Arendal Arbeiderpartis liste lykke til i valgkampen – og deg som arendalitt et godt valg!

Jonas Gahr Støre