Koordinatorrollen blir heltidsstillinger i Arendal kommune

Cathrine Krogstad Hansen skriver om koordinatorrollen som er en tjeneste for innbyggere som mottar flere tjenester fra kommunen eller andre helseinnsatser samtidig, og som derfor har fått vedtak om individuell plan og en egen koordinator til å følge opp denne.

Cathrine Krogstad Hansen

Kommunen er til for oss som bor her, og det har derfor i mange saker vært helt nødvendig og helt riktig å innhente erfaringer og opplevelser for å finne ut hvordan vi på best mulig måte kan jobbe for at hverdagen blir bedre for våre innbyggere. 

Som folkevalgte er vi blant annet ombudsmenn. Folk kan ta kontakt med oss for å få hjelp og veiledning, eller de kan gi oss informasjon som vi trenger for å fatte vedtak som gjør kommunen vår til et enda bedre sted å bo – for alle. 

Arbeiderpartiet har hatt spesiell fokus i bystyret de siste årene på flere grupper som trenger fellesskapets støtte litt mer enn andre, blant annet barn og familier som er i kontakt med barnevernet, elever i skolen med atferdsvansker og barn og unge med nedsatt funksjonsevne. 

Dette har ført til tett dialog, erfaringsdeling, sterke møter og prosesser der historier om hvordan kommunens tjenesten fungerer eller ikke fungerer kommer frem. Målet har vært å nå frem til de riktige endringene som forhåpentligvis vil hjelpe dem som trenger det aller mest. Kommunen er til for innbyggerne!

Et eksempel på dette har vært innspill som helt tydelig har vist behovet for å se på organiseringen av det som kalles koordinatorer. Dette er en tjeneste som tilfaller de av våre innbyggere som mottar flere tjenester fra kommunen eller andre helseinnsatser samtidig, og som derfor har fått vedtak om individuell plan og en egen koordinator til å følge opp denne. 

Tidligere har denne koordinatorrollen kun blitt utført av ansatte i kommunen som er ansatt i andre funksjoner hvor dette kan inngå som en av oppgavene sammen med alt det andre. På grunn av tilbakemeldinger og erfaringer både fra koordinatorer og de som mottar denne tjenesten, og på grunn av godt politisk arbeid i bystyret og i komiteene, vil Arendal kommune denne høsten opprette tre 100% stillinger som koordinatorer. En av disse vil ha ansvaret for barn, unge og familier. 

Kommunen må sikre gode og helhetlige tjenester som gjør at de som trenger det aller mest opplever trygghet i hverdagen, og for den gruppa som har behov for sin egen koordinator er det viktig å være trygge på at kommunen ser dem og at kommunen sammen med dem lager en trygg plan for å sikre at de får det de har behov for både nå og i fremtiden.

For oss i Arbeiderpartiet er det viktig at kommunen skal ta vare på alle! Alle skal med i fellesskapet, og vi løser oppgavene best i fellesskap. Det å ha gode tilbud og tjenester som gjør hverdagen lettere for våre innbyggere er vår viktigste oppgave. Vi takker derfor alle som bidrar og tar kontakt med oss for å fortelle om sine historier, ideer og ønsker. 

Din hverdag er vår felles oppgave!

Cathrine Krogstad Hansen
bystyrerepresentant og listekandidat for Arendal Arbeiderparti