Kunstsilo, gjeninnføring av boplikt og alkoholfrie partimøter

Arendal Arbeiderparti avholdt sitt årsmøte på historiske Folkets Hus på Eydehavn lørdag 10. februar. Under fanen «Samhold gir styrke» ble mange viktige vedtak gjort. Årsmøtet vedtok å henstille fylkestingsgruppa til å stemme mot å støtte den omstridte Kunstsiloen i Kristiansand med fem millioner kroner.

Årsmøtet startet med arbeidersang og åpning av leder Vanja Grut. Fylkesordfører Gro Bråten kom med hilsen fra fylkesstyret mens stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland holdt en politisk tale til årsmøtet.

Alle innlederne nevnte den tunge tiden Arbeiderpartiet har stått i etter valgnederlaget i høst, og stortingsrepresentanten minnet oss på at Arbeiderpartiet alltid skal stå opp for likestilling og mot diskriminering.

– Lekkasjer skal handle om gode politiske saker, sa Mørland, samtidig som han berømmet leder Jonas Gahr Støre for sine gode lederegenskaper.

– Vi må huske på at det var 800 000 velgere som stemte på oss, og at vi nå har nye muligheter til å få gjennom saker i Stortinget med KrF i en ny rolle. Forslag som vedtas i dag, kan derfor bli reell politikk allerede i denne perioden, minnet Mørland om før behandlingen av de politiske forslagene startet.

Det aller første vedtaket som kan bli reell politikk er Kunstsilo-saken som skal avgjøres i fylkestinget allerede til tirsdag. Årsmøtet sluttet seg til Tellef Inge Mørlands forslag om å ikke gi støtte til dette prosjektet fra Aust-Agder fylkeskommune.

Årsmøtet vedtok også at vi i tråd med programmet vårt skal arbeide for å gjeninnføre boplikten i Arendal. Forslaget kom fra Flosa og Strengereid Arbeiderlag som opplever utflytting og som frykter at lokalsamfunnet ikke lengre skal fortsette å være et levende lokalsamfunn.

I lys av #metoo-sakene som har preget Arbeiderpartiet den siste tiden, forsterket årsmøtet et forslag fra kommunepartiets kvinnekontakt Jelena Høeg Omdal om at partiet ikke skal sponse alkohol på sine arrangementer til å si at arrangementer i regi av Arbeiderpartiet som en hovedregel skal være alkoholfrie. Forslaget blir sendt videre til fylkesårsmøtet og Landsmøtet.

Et annet forslag som skapte stor debatt var hvorvidt Arendal Ap skal beholde sin lagsstruktur, eller danne nye grupper for aktiviteter i organisasjonen. Etter lang diskusjon, endte årsmøtet opp med å støtte et kompromissforslag fra Øystein Djupedal om å sette ned et utvalg som skal se på lagsstrukturen.

Et vedtak om å forby plastposer sendes også fylkesårsmøtet og Landsmøtet, mens Tromøy arbeiderpartis forslag om å arbeide for bussforbindelse til fergen fra Skilsøy til sentrum, ble utvidet til at det skal arbeides for å regulere inn parkering for pendlere for mer miljøvennlige alternativer til å kjøre bil til og fra Arendal sentrum.

Til slutt var det valg og leder Vanja Grut tok gjenvalg, mens Kristin Lorentzen overtok som kvinnekontakt og Liv Andersen tok gjenvalg som sekretær. Resten av styret var ikke på valg.

Styret består nå av:

Leder: Vanja Grut (2 år)

Nestleder: Runo Nygård (1 år igjen)

Sekretær: Cathrine Krogstad Hansen (1 år igjen)

Kasserer: Liv Andersen (1 år)

Kvinnekontakt: Kristen Lorentzen (1 år)

Styremedlem: Øystein Djupedal (1 år igjen)

Studieleder: Solveig Helljesen (1 år igjen)

AUF tiltrer styret med alle rettigheter. Lokallagsledere, ordfører, gruppeleder i bystyret, stortingsrepresentant, fylkestingsrepresentant har møte- og talerett.