MDG + FRP = SANT

Nina Jentoft spør i dette leserinnlegget om de som stemte på Miljøpartiet De Grønne (MDG) har fått det de trodde de stemte på.

original_1478640630_8825622

Miljøpartiet De Grønne (MDG) blir oftest oppfattet som et parti tilhørende venstresiden i norsk politikk. Partiet har ikke ønsket å knytte seg til en politisk blokk, men miljøpolitikk krever kjøreregler i form av lover og reguleringer, innskrenking av individuell handlefrihet og bruk av avgiftspolitikk. Dette er politiske grep som venstresiden har lettere for å ty til for å nå sine politiske mål enn høyresiden.

Stor var overraskelsen da MDG Arendal inngikk et valgteknisk samarbeid med FrP etter valget høsten 2015. Flere avskrev dem da umiddelbart som en reell «urokråke i miljøspørsmål». I bystyret var vi flere som hadde en mer avventende holdning og var usikker på hvordan dette samarbeidet ville te seg i praksis. I dag kan jeg for min del konstatere at MDG ikke har klart å fremstå med en klar miljøprofil og ikke har kjent sin besøkelsestid i flere miljøsaker.

Miljøpolitikk er mye mer enn sykkel, pantering og «snåle» agurker, selv om sakene hver for seg er gode nok og Ap støtter dem. Vektlegging av grønn profil og miljøspørsmål må tenkes i enhver sak, fra hvordan vi bruker kronene våre, hva vi investerer i og ikke minst i vårt reguleringsplanarbeid.

Det er greit å få «gracingtime» når et parti for første gang entrer bystyresalen i Arendal. Men når det er gått ti måneder etter valget, må det være lov å stille spørsmålet om hvor MDG sin miljøpolitikk er hen. MDG støtter FrP i sak gang på gang og FrP er ikke kjent for sin sterke miljøprofil akkurat.

Av typiske miljøsaker kan det for eksempel nevnes at MDG stemte mot å redde Hisøy-barnas orienteringsløype bak Hisøy skole i forbindelse med en utbyggingssak, de støttet anleggelse av flytebrygge inn mot Hanna skjær i Tromlingesund i Sandå-saken, og de stemte mot å ivareta nasjonale verneverdige verdier i bakkant av Gandgården da den omstridte 5 etasjen ble vedtatt med deres hjelp.

At MDG unnlater å støtte en del opplagte miljøsaker tar jeg til inntekt for den nære koblingen til FrP. Hvorfor de har valgt denne strategien kan man bare undres over.

Jeg lurer på om MDGs velgere synes de har fått det de trodde de stemte på?

Av/Nina Jentoft

Bystyrerepresentant Ap