Alle må med i ATP

Tirsdag 7. november arrangerte Arendal Ap medlemsmøte om Areal- og transportplan for arendalsregionen (ATP). Representantskapet vedtok i etterkant tilslutning til hovedmålene. Det ble derimot satt som betingelse for å få på plass en tiltakspakke at alle kommunene medvirker og at regjeringen kan bidra til 50 % av kostnadene i miljøpakka.

Vi hadde invitert Gunnar Lindaas fra fylkeskommunen og Harald Tobiassen fra Statens vegvesen på medlemsmøte for å orientere om ATP.

Alt om planforslaget kan leses på denne hjemmesiden: http://aafk.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=0894eb1489134848920ecd7df0810e0f

Vedtak: Arendal Arbeiderparti slutter seg til hovedmålene i Areal- og Transportplanen (ATP). Arendal kommune bør ha en sentral rolle i den regionale utviklingen. For å oppnå vekst i befolkning og næringsliv i hele Østre Agder er det nødvendig med en tiltakspakke for å oppnå målene i ATP.

Dersom vi skal få på plass en tiltakspakke må:

- Alle kommuner i det felles arbeidsmarkedet igjen medvirke, og

- Regjeringen (H og FrP) kan bidra med 50% av kostnadene i miljøpakka

Medlemsmøte om ATP.