Menn som ingen treng

Likestilling handler også om menns rettigheter og muligheter i samfunnet. Vår stortingskandidat, Nina Jentoft, skriver om hvordan vi skal få med mennene som faller utenfor i samfunnet vårt.

For en tid siden hørte jeg forfatter Frode Grytten presentere sin novellesamling: Menn som ingen treng. Grytten har sin oppvekst i Odda tilbake på 1960- og 1970-tallet og opplevde da et sterkt sosialdemokratisk samfunn på godt og vondt. En av de absolutte styrkene var at det var et inkluderende samfunn. Om du ikke klarte så mye, fikk du gå i industrilokalet å feie gulvene kanskje. Du var i et fellesskap og hadde en grunn til å stå opp hver eneste dag.

Sosialdemokratiet gav den gangen et løfte, om at alle var med. Grytten skriver om ulike typer menn som faller ut av samfunnet i dag av ulike grunner. En fellesnevner er at de ikke klarer å møte de krav samfunnet stiller, i arbeidslivet, i familielivet, i informasjonssamfunnet, i et samfunn hvor individualiseringen har fått en større rolle.

Omstilling er et av honnørordene til høyresiden. Vi må være robuste. Vi må omstille oss for å møte kapitalismens, teknologiens og globaliseringens krav, heter det. På høyresiden problematiseres det lite rundt konsekvensene for arbeidstakerne, de menneskene som blir berørt.

Arbeiderpartiet er også et omstillingsparti hvis det kreves for å sikre arbeid. Men Arbeiderbevegelsen har alltid vektlagt ivaretakelsen av menneskene, arbeidstakerne i slike overganger. For noen er omstilling ensbetydende med at du ikke lengre trengs. Ikke alle takler slike omstillinger. Det kan henge sammen med utdanning, kompetanse, familiesituasjon og helse. Ikke alle klarer slike omstillinger selv om de har en fot i arbeidsmarkedet i utgangspunktet. Selv da kan det være vanskelig nok.

Arbeiderpartiet vil ha et arbeidsmarked som favner så mange som mulig. Vi ønsker å bringe flere som sliter med å få fast arbeid inn i arbeidslivet, blant annet gjennom ulike lønnstilskuddsordninger, kompetansehevende tiltak og en styrking av tilskudd til opplæring i virksomhetene. Arbeiderpartiet vil videreutvikle avtalen om et inkluderende arbeidsliv sammen med arbeidslivet parter. Ikke minst vil en opprettholde arbeidstakernes rettigheter i sykelønnsordningen.

Arbeiderpartiet vil også sikre likestillingen for menn. Det skal nedsettes et nytt Mannsutvalg for å se på menns likestillingsutfordringer. En vil frembringe mer kunnskap om samfunnsområder der gutter og menn opplever systematiske ulemper og utvikle politiske tiltak som svarer på disse utfordringene. Fedrekvoten skal økes fordi den gir menn muligheten til å være likestilte omsorgspersoner.

Arbeiderpartiet skal fortsatt være garantisten for en god velferdsstat og en sterk Arbeidsmiljølov. Ved å jobbe for likestilling og et inkluderende arbeidsliv også for menn, skal sosialdemokratiet leve opp til sitt løfte.

Godt valg!

Nina Jentoft, 5. kandidat på Arbeiderpartiets stortingsliste

Portrett av en middelaldrende mann ved kysten. Foto: Øivind Haug